vietmessenger.com


Chu Chính Thư & Bạo Thúc Diễm

Mưu Trí Thời Tùy Đường

MỤC LỤCPHẦN I. TẤT CẢ LÀ KẾ, ĐÁNH VÀO QUYỀN CỦA VUA CHÚA

  1. Phân tán địch, tập trung ta, Thái Sơn áp đỉnh
  2. Xem xét tình thế, biến đổi linh hoạt
  3. Lấy mâu thuẫn nội bộ để tiêu diệt lực lượng
  4. không sợ gì những thứ danh hão
  5. Trường kỳ chuẩn bị, đã đánh là thắng
  6. Đón ý cho vừa lòng người
  7. Ngắm trúng khối hoài nghi, nói dối tài tình
  8. Muốn thực hiện tốt chuyện tương lai tất cần có một nền tảng tốt
  9. Tìm ra lợi ích chung
  10. Người sốt ruột, ta cứ bình chân như vại
  11. Gióng trống dọa địch, tung tin giả giải vây


PHẦN II. CƯỜI CỢT MÀ KHÓI LỬA MÙ TRỜI

  12. Nắm rõ tình hình chờ cơ hội khởi binh
  13. Ký sinh trên thân cây lớn
  14. Tạm thời nhượng bộ để được giúp đỡ
  15. Lấy lòng đối phương biến thù thành bạn
  16. Tiến quân không lui bước, quyết đoán phân định hơn thua
  17. Tránh trận công kiên, dụ địch xuất chiến
  18. Tổng hợp ý kiến đám đông, một công đôi ba việc
  19. Tránh lúc địch hăng, đánh khi địch nản
  20. Truy đuổi tàn quân đến cùng
  21. Dốc toàn lực lượng, nắm bắt cơ hội
  22. Quyết đoán thế cục, biết liệu rõ tương lai
  23. Giấu chỗ yếu của mình, tạo thế vô địch
  24. Dựa thế mạnh của mình, đánh điểm yếu của địch.
  25. Không giống bình thường, giành thắng lợi bất ngờ
  26. Ban ơn nhỏ được tạ to
  27. Nắm bắt tâm lý phãn nghịch, chi phối sự tiến thoái của đối thủ


PHẦN III. TRÈO LÊN TẬN ĐỈNH, THẤY NÚI CỎN CON

  28. Ra tay trước khống chế đối thủ
  29. Kịp thời chuyển hướng bỏ võ sửa văn.
  30. Tính kế lâu dài, ao đầy bắt cá
  31. Cầu hiền như khát, có tài thì cử
  32. Lấy thành tâm mà đối xử với nhau
  33. Biến trắng thành đen
  34. Thu nạp lời can gián
  35. Hai bàn tay trắng, tung ra của hiếm
  36. Chương 36
  37. Sẵn sàng trả giá giữ lại núi xanh
  38. Mượn đề phát huy tiện tay gán ghép
  39. Mượn sức nhỏ để phá ngàn cân
  40. Để anh ta tự suy đoán
  41. Lừa lấy mất thời gian của đối thủ
  42. Lấy cái này thay cái kia
  43. Đánh vào dư luận.
  44. Dụ địch vào tròng
  45. Mượn áo gữi thư
  46. Gán ghép khiên cưỡng
  47. Lấy cứng đối cứng, kết quả không ngờ
  48. Bề ngoài tôn trọng, bên trong đoạt quyền
  49. Dựa vào công lao để tranh giành thiên hạ.
  50. Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô
  51. Khẳng khái giúp đỡ người gặp nạn
  52. Nhanh chóng nắm lấy kẽ hở
  53. Lấy nhân tâm làm gốc sẽ nên việc lớn


PHẦN IV. GIANG SƠN CÒN ĐỢI NGƯỜI TÀI

  54. Ghép hoa này vào cây khác
  55. Giương đông kích tây, lợi dụng sơ hở để tấn công
  56. Tích cực cố gắng, chủ động tiến công
  57. Nghĩ đến tương lai, cố gắng tránh hậu họa
  58. Đăng môn hạm" từng bước tiếp cận
  59. Hình nhân thay lính, lính giả hình nhân
  60. Chặng đường rút lui, bao vây bắt sống địch
  61. Khoét thêm kẽ hở
  62. Lấy nhu thắng cương
  63. Dùng khổ nhục kế để tạo lòng tin
  64. Phân hóa để làm tan rả, phá từng thứ một
  65. Linh hoạt cơ động, dùng vật này vào việc khác
  66. Chìa này mở khóa kia
  67. Ưu đãi tù binh, mượn địch đánh địch
  68. Bắt hổ phải chờ lúc hổ ngủ say