vietmessenger.com


Trần Thanh Vân

Lưỡng Thủ Quái Nhân

MỤC LỤC

1. Mổ bụng mẹ, quái nhân cứu bào thai
2. Được làm người chăn bò trong mục trường
3. Dắt bò vào mục trường gây họa lớn
4. Vào hang sâu gặp kỳ ngộ
5. Vái quái sư học kỹ.
6. Khi yêu đương trái tim bị ràng buộc
7. Hai nhỏ ngây thơ mới gặp nhau
8. Kỳ Đồng trưởng thành mới xuống núi
9. Nàng mặt đẹp như hoa vốn là bạn cũ
10. Kỳ cảnh vốn vô biên Diệu thủ kết nghiệp duyên
11. Khi say biết sao việc trong mộng.
12. Dùng chân khí cứu giai nhân
13. Vì ghen thành hận, cướp giai nhân
14. Nhu tình khó dẹp trí lăng vân
15. Kết ân gây địch vốn vô ý.
16. Như hoa biết nói, như ngọc sinh hương
17. Ma đầu xưng bá võ lâm
18. Đặt nghi trận khiến hùng phụng kinh hoảng
19. Nhận cha có giá.
20. Quần hùng kháng chiến đều khen ngợi
21. Khuất phục ma đầu, chịu làm nô bộc
22. Chỉ đầu vĩnh kết nguyện đồng tâm
23. Trước kỳ đấu mạo hiểm kiếm di báu
24. Chỉ vì lòng tham mới đấu chí mạng
25. Tuy biết hung đồ khó hạ thủ
26. Đột nhiên xuất hiện chỉ bảo huyền cơ
27. Một đêm kết duyên thành vợ chồng
28. Lửa ma sợ oai đều liễm tích
29. Yêu nữ lại là đàn ông
30. Trên đường gian truân xây tổ ấm
31. Hay tin bạn chết lòng thất kinh
32. Đạo cô có con
33. Xẩy chân, vợ chồng theo nhau rớt xuống vực thẳm
34. Dây bỗng đứt, uyên ương chia lìa
35. Dị nhân cảm đức truyền thụ tuyệt nghệ
36. Chim ưng dẫn đường kiếm tổ giặc
37. Trong rừng khắp nơi đều là cạm bẫy!
38. Rừng không còn lại tiếng kêu con
39. Chữa thương trong miếu đổ gặp luôn dị nhân cao thủ
40. Một mũi thần trâm một giọt lệ.
41. Tới chậm một bước, suýt coi bạn thân thành ác tặc
42. Bóng hồng mất tích, Thiến Thiến hàm oan
43. Gái lãng mạn sắp chết thố lộ tâm tình
44. Ma đầu vu oan giá hoạ
45. Vì tìm conđành tuẫn thân xuống vực thẳm,
46. Cạnh rừng trộm tặng thịt hươu khô
47. Như yêu như hận, Bại Sự lão sở trường làm mai
48. Tìm vật báu, ba nàng đi theo vào Tây Tạng Vào chùa cấm
49. Giả thoát chết mới thoát tai ách
50. Trước khi đi dặn bảo ân cần
51. Động lòng tham, Vu Bân khéo múa môi
52. Tấn công mòn sức vẫn thành không
53. Bại Sự Lão Nhân khiển trách Trương Vân Đạt Hàn
54. Trăm kín thế nào cũng có một hở
55. Nghe thấy tiếng sáo, ma đầu khiếp đởm
56. Khẳng khái cho mượn vật báu
57. Hoàng Giáo bố trí Đại Tạng trận pháp
58. Điếu Tú ngồi cầu cứu giai nhân
59. Gặp bạn cha mới rõ thân phận và lai lịch
60. Nổi phong baở thành Cô Tô
61. Trên núi Tỷ Kim, dưới tháp Thất Cấp
62. Quần hùng tụ tập núi Hằng Sơn