vietmessenger.com


Chu Tất Tiến

Kim Salem

MỤC LỤC

1. Kim Salem
2. Ba Lẹm
3. Tấn Tây Và Trịnh Xù
4. Đen Bạc
5. Trường Nội Trú
6. Giang Hồ Đại Đạo
7. Ra Tay Hiệp Sĩ
8. Có Lẽ Là Tình Yêu?
9. Miền Tây
10. Chuẩn Bị Bắt Cóc
11. Đụng Độ
12. Bị Bắt Cóc
13. Thầy Giáo Trẻ
14. Đau Thương
15. Âm Mưu
16. Kế Hoạch
17. Chiến Thuật
18. Truớc Giờ Hành Động
19. Thuơng Đau
20. Đụng Độ
Đoạn Kết