vietmessenger.com


Khi Đồng Minh Tháo Chạy

Nguyễn Tiến Hưng

Khi Đồng Minh Tháo Chạy

MỤC LỤCPhần I. LÀM SAO THOÁT KHỎI VŨNG LẦY

  1. Việt nam bầu Nixon
  2. Kissinger, ông là ai?
  3. Củ cà rốt và cái gậy
  4. Lui vào bóng tối


Phần II. THÂN PHẬN TIỂU QUỐC

  5. Tự túc tự cường
  6. Cú sốc mùa Thu
  7. Làm thế nào để bớt lệ thuộc?


Phần III. KHI ĐỒNG MINH THÁO CHẠY

  8. Năm của định mệnh
  9. Nhát gươm đao phủ
  10. Lúc tuyệt vọng
  11. Che dấu Quốc hội, nhân dân Hoa kỳ
  12. Hãy giúp chúng tôi
  13. "Sao chúng không chết phứt cho rồi!"


Phần IV. RƯỚC CỦA NỢ HAY ĐƯỢC CỦA CÓ?

  14. Ai không muốn di tản người Việt?
  15. Vào để giúp… Ra lại bắn nhau?
  16. Vĩnh biệt ông Đại sứ
  17. Một cố gắng cuối cùng


Phần V. NHÌN LẠI LỊCH SỬ

  18. Bao nhiêu trắc trở lúc ban đầu
  19. Tại sao sụp đổ
  20. Những bài học từ cuộc chiến Việt nam


Thay lời cuối

  Thiện tâm của nhân dân Hoa kỳ