vietmessenger.com


Nguyễn Công Hoan

Kép Tư Bền

MỤC LỤC

Kép Tư Bền
Cô Kếu, gái tân thời
Thằng ăn cắp
Thế là mợ nó đi Tây
Ngựa người và người ngựa
Samandji
Báo hiếu: trả nghĩa cha
Báo hiếu: trả nghĩa mẹ
Bố anh ấy chết
Nỗi vui sướng của thằng bé khốn nạn
Tôi chủ báo, anh chủ báo, nó chủ báo
Nhân tình tôi
Kìa! Con...
Mất cái ví
Giết nhau
Lời bạt