vietmessenger.com


Trần Thanh Vân

Huyết Y Kỳ Thư

MỤC LỤC

1. Tiết Thanh Minh Ngô Cương Tảo Mộ
2. Cuộc đổ máu trong tòa phá miếu
3. Vô địch Mỹ Kiếm khách Ngô Hùng
4. Trong sơn động, Ngô Cương gặp kỳ duyên
5. Tấm Huyết y thần bí
6. Trong mộ địa Ngô Cương bở vía
7. Hồi Chuyển phòng, Ngô Cương chịu thảm hình
8. Trong phòng riêng, tứ lão truyền công
9. Chối hôn sự, hào kiệt lên đường
10. Dưới quần hồng chịu ép một bề
11. Hai phen mắc nạn gặp kỳ nhân
12. Hai quái nhân tranh giành đồ đệ
13. Đưa trâm bạc Ma vương đòi mạng
14. Thành Qui Châu chạm tránh Võ minh
15. Đến Võ Lăng chạm trán Yêu Vương
16. Hai thầy trò hữu thực vô danh
17. Một cảnh Đào nguyên ngoài cõi tục
18. Trong Hồ Ma xuất hiện giai nhân
19. Rời Hồ Ma hào kiệt cải trang
20. Thái thượng Hộ pháp Võ minh
21. Am Tu Duyên bắt sểnh dâm ni
22. Một cỗ quan tài đựng người sống
23. Gặp giai nhân, hào kiệt ngẩn ngơ
24. Muốn trả oán, Tiểu Thần Long bị hạ
25. Bị cướp tiêu nghi ngờ Đại hiệp
26. Công nghĩa đài quái nhân xuất hiện
27. Bắt đầu rửa hận, Phụng kiếm ra oai
28. Quái nhân chữa người sống lại
29. Quái hòa thượng thần bí khôn lường
30. Cô gái áo vàng theo dõi hành tung
31. Ai giết người để lụy anh hùng
32. Vào cổ miếu dò la động tĩnh
33. Chịu thảm hình cự ma đền tội
34. Thoát ma đầu lại mắc tay độc thủ
35. Trong rừng sâu hào kiệt bị bao vây
36. Tiếng hát Hồ Ma lại nổi lên
37. Thấy Nữ Lang Điên Đảo Thần Hồn
38. Đấu Vong Ngã, hào kiệt rớt kiếm
39. Ngô Cương mừng thọ cỗ quan tài
40. Vong Ngã hào thượng lại xuất hiện
41. Gian phu dâm phụ bị phơi thây
42. Hang Bất Hồi gặp lão cẩm bào
43. Vì say mê giải cứu tình lang
44. Lai lịch của Yêu Vương vẫn ở trong vòng bí mật
45. Hoa Đàm vừa nở đã tàn ngay
46. Tấm bi kịch thảm huyệt nhân hoàn
47. Thấy Long Kiếm Hào Kiệt Nghi Ngờ
48. Công chúa Hồ Ma lại xuất hiện
49. Chưa Thoát Tai Ương Lại Gặp Tai Ương
50. Xót Người Yêu Hào Kiệt Bị Lừa
51. Nữ lang xuất hiện, anh hùng thoát chết
52. Tin báo chưa xong, người đã chết
53. Lắm kẻ yêu đương, nhiều đường phiền não
54. Thấy mả mới, hào kiệt sinh nghi
55. Vào tửu điềm dò la Hoạt Phật
56. Cuộc nói chuyện giữa Ngô Cương và Đại Bi
57. Tưởng cừu gia lại hóa ân nhân
58. Hào kiệt lạc vào Thất Linh tiên cảnh
59. Thấy trai bảnh tính bề dâu bộc
60. Rời Hoa xá vào thăm Thư viện
61. Luyện Bí lục anh hùng gặp nạn
62. Bọn Thất Linh thi hành độc kế
63. Mất bản tính Ngô Cương toan giết bạn
64. Vô Sự Sinh Phỉ lại xuất hiện
65. Ngô Cương nổi đóa giết Thư Linh
66. Sách Huyết Nhất Kiếm độc chiến quần hùng
67. Quay về đường chính Hoa Linh đi ẩn
68. Vào tửu quán hào kiệt gặp côn đồ
69. Ngoài tửu quán Ngô Cương hạ sát côn đồ
70. Quán Cao Thăng chạm trán Yêu Vương
71. Những cảnh rùng rợn trong phủ Trạng nguyên
72. Phủ Trạng nguyên hào kiệt gặp người quen
73. Trong rừng rậm Nhân Linh bị hãm
74. Không chịu cung khai bị thảm hình
75. Ngô thiếu hiệp dò la hổ huyệt
76. Thục Viên xuất hiện, Cửu Phong thảm tử
77. Trả thù không được, còn bị sát thân
78. Trong bí cung gắn mối tình xưa
79. Diễn Võ Sảnh Ngô Cương ứng đối
80. Nhìn Phụng kiếm đau lòng kiếm thủ
81. Công Nghĩa đài quần hùng tụ hội
82. Hết khẩn trương rồi lại triệt binh
83. Uy hiếp thiếu phụ giải cứu bào huynh
84. Tiếng hát Hồ Ma lại nổi lên
85. Nhảy xuống hang sâu Ngô Hùng tuẫn kiếm
86. Thương anh chị hào kiệt khóc ròng
87. Không, Kiếm nhị Linh đòi nợ máu
88. Địa Linh tiết lộ những âm mưu
89. Tống Duy Bình tiết lộ lai lịch Kim Cương minh
90. Giữ lời hứa, hào kiệt tha kẻ thù
91. Xuống Địa cung hào kiệt thăm tình
92. Thương người quốc sắc anh hùng tự vẫn
93. Ai ngờ lão Cái lại là cừu nhân
94. Ơn trả oán đền hòa duyên Lã thị