vietmessenger.com


Gửi Hương Cho Gió

Xuân Diệu

Gửi Hương Cho Gió

MỤC LỤC

Lời thơ vào tập Gửi hương
Nguyệt cầm
Buồn trăng
Lời kỹ nữ
Gửi hương cho gió
Bài thứ năm
Mời yêu
Phơi trải
Dại khờ
Chỉ ở lòng ta
Giục giã
Buổi chiều
Tặng bạn bây giờ
Xuân rụng
Hư vô
Tình cờ
Tình qua
Thu
Bụi mưa mờ cũ
Ngẩn ngơ
Tình thứ nhất
Xuân đầu
Trò chuyện với Thơ thơ
Lưu học sinh
Đêm thứ nhất
Nước đổ lá khoai
Những kẻ đợi chờ
Nhớ mông lung
Sương mờ
Im lặng
Khi chiều giăng lưới
Ngã ba
Tặng thơ
Kỷ niệm (I)
Hết ngày hết tháng
Yêu mến
Giã từ thân thể...
Đi dạo
Ý thoáng
Mơ xưa

Kẻ đi đày
Riêng tây
Truyện cái thư
Rạo rực
Dâng
Chiều đợi chờ
Sầu
Mênh mông
Đẹp
Thanh niên