vietmessenger.com


Du Tử Lê

Đời Mãi Ở Phương Đông

MỤC LỤC

Trước Khi Vào Tập
Sinh Nhật, 12
Cơn Mưa
Bài T. Ng.,
Đồng Dao Mới
Khi Ngang Qua Pleime
Bài Cho Người Áo Vàng
Khi Tưởng Tới Người Vắng Mặt
Em Đưa Ta Về Đời
Trả Lại
Phút Cuối Một Vòng Đua
Khi Ở Pleiku Nhớ Sài Gòn
Mưa, Hình Dung X.,
Từ Ngày Hai Mươi Lăm Tháng Ba
Đến T. C. Một Lần Nữa
Một Bài Thơ Nhỏ
trong Trí Tưởng Huế
Thăm Bạn Trên Núi
Tình Như Một Đường Gươm
Thơ Nhỏ
Khi Bắt Đầu Của Những Năm Ba Mươi
Sầu Óng Ả
Như Xa Miền Yên Vui
Khi Trở Lại Trường
Khi Ở Biển Với T.C
Khi Tìm Nhau
Lúc Con Về
Khi Ở Cửa Thuận An
Vẫn Mãi Ở Phương Đông
Như Vết Chàm tôi Mang
Một Ngày Đầu Tháng 7
Thư Ngỏ, Gửi Yêu Dấu
Vương Như Khúc
Khi Ở Xa Lộ
Buổi Tối Ngồi Nhà Diễm Châu
Hãy Đậy Lên Mắt Mỏi
Tưởng Tượng Tôi
Giữ Đời Cho Nhau