vietmessenger.com


Đảo Bác Sỹ Moreau

H. G. Wells

Đảo Bác Sỹ Moreau

MỤC LỤC

I. Trôi Nổi Trên Xuồng
II. Kẻ Đi Chẳng Biết Đến Đâu
III. Dị Nhân
IV. Tâm Sự Trên Boong
V. Khách Vô Thừa Nhận
VI. Lũ Thuyền Nhân Xấu Xí
VII. Cánh Cửa Khóa
VIII. Tiếng Rên Con Báo
IX. Chuyện Ở Trong Rừng
X. Tiếng Khóc Con Người
XI. Cuộc săn người
XII. Tuyên Giới Luật Sư
XIII. Cuộc thương lượng
XIV. Moreau giảng giải
XV. Bọn Người Thú
XVI. Người Thú Phá Giới
XVII. Thảm Họa Thình Lình
XVII. Tìm Thấy Moreau
XIX. “Đêm Hội” Của Montgomery
XX. Một mình giữa bầy thú
XXI. Mèo lại hoàn mèo
XXII. Thằng người đơn độc