vietmessenger.com


Chỗ Một Đời Em Vẫn Để, Dành

Du Tử Lê

Chỗ Một Đời Em Vẫn Để, Dành

MỤC LỤC

Sao nỗi niềm tôi tươm xót, xa
Nhìn tôi đi: em sẽ hiểu/ mưa /về
Biển hoàn lương, vui
Phía Biển Động
Mũi Đinh Người Đóng Nốt Xuống Tôi Đi
Riêng: Biệt Ly…Quá Đỗi!
Đường ngôi không tiếng gọi
Chỗ một đời em vẫn để, dành
Hiểu Rất Rõ: Sống Làm Chia Biệt
Chân Chưa Đi; Hồn Tợ Cửa Sông, Về