vietmessenger.com


Nguyễn Đức Sơn

Cái Chuồng Khỉ

MỤC LỤC

Ngồi chung một chuyến xe
Thức giấc
Xin dừng lại nơi đây
Hai thiếu niên
Chiếc cù lao
Cái chuồng khỉ