vietmessenger.com


Bản Sắc Thục Nữ

Tiên Chanh

Bản Sắc Thục Nữ

MỤC LỤC

1. Rung động không bằng hành động
2. Hành động nhưng đừng kích động
3. Nói dối đến cùng
4. Đàn ông đều yêu loài cáo
5. Không trở thành hoa khôi thì làm một loài hoa dại
6. Quên đi hình tượng, quyết đấu một phen
7. Che đậy cuộc sống buông thả
8. Không bao giờ nói " yêu anh nhiều lắm"
9. Khi cần thì sẽ ra tay
10. Biết yêu bản thân, mới biết yêu người khác
11. Phải theo đuổi anh ấy như sao băng