vietmessenger.com


Dương Đình Lôi & Xuân Vũ

2000 Ngày Đêm Trấn Thủ Củ Chi - Quyển 6

MỤC LỤC

92. Lão chánh ủy Bộ Tư Lệnh Tiền Phương cãi lộn với chánh ủy R
93. Thiên Lôi được lệnh vác búa đi Sè-Goòng
94. Cảnh cũ ngưòi xưa đâu tá!
95. Chiếc áo kỳ lạ của người mẹ điên
96. Phụ đề tên tướng đầu đỏ "Sáu Di"
97. Những chuyện khóc hổ ngươi cười ra nước mắt
98. Đường vinh quang xây xác quân nào
99. Nấm mộ hồng nhan bạc mạng
100. Sửa soạn đại náo Củ Chi lần thứ hai
101. Những kẻ bắt hôi đìa may mắn hơn chủ đìa
102. Buổi lễ cúng cô hồn
103. Bức thư viết từ Củ Chi chưa tắt lửa
104. Ba nàng nữ sinh áo trắng và gã Thiên Lôi
105. Thua me, gỡ bài cào, cháy túi.
106. Thằng "Biu", vị "thượng khách " độc nhất của quân khu
107. Ông tư lệnh Ba Xu và ông trưởng ban "đánh rắm"
108. Em xã đội vùi chôn tuổi xuân