hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ALL POSTS BY nusinh
 TOPICMESSAGEDATE
 ca sĩ mới ...Hilo all Bây giờ có Quang Vinh đó , he is sooo cute and sings...03-19-02
 Giữ cho nhauTa giữ cho nhau sa)c' hoa học trò Để mãi ta nhớ một...03-17-02
 ?????????NS đi Hong Kong wài à ....mà là Hong Kong market gần nhà...03-17-02
 Hi alltrời @ làm gì mà hỏi con người ta dữ dzị hủh DT...03-16-02
 Hi allHello Diem Tuyet,sao mà mình có chung cai avatar rùi mà hình...03-15-02
 let's play a GAME! hihih...Tan học về đi LÒNG VÒNG ngoài shopping center mà không...03-15-02
 hilooooThanks everyone for welcome NuSinh vào room này Hmm..sao mà ít...03-14-02
 hilooooNữ SInh chào tất cả bà con cô bác . NS duợc 19,20 rùi...03-09-02
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm