hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ALL POSTS BY babipig
 TOPICMESSAGEDATE
 Vì Đâu I - VIIIhihi tinhbuon TS = ThươngSơn hmm babi wondering, hihihi...06-14-02
 World Cup predictions...ThườngSon mà đi lên nuối tu, fish sóng cung khoi can nước...06-12-02
 New Chat featuresyeah aron and anh hai tư nhiên log in as guess làm chi rữa á...06-12-02
 Harry Pottertherefore cho thấy fish là người khó tánh á hihihih ...06-12-02
 Hè ơi ...!hihii babi is on diet, dau có an duoc cà rem, hihih mua hè người...06-12-02
 Vì Đâu I - VIIIwow tìnhbuon lam thơ hay lám , hay lám đó , hihihihi hope tinhbuon...06-12-02
 nhật ký mến!hihihih fish hihii tai vì babi chua bao giờ biết and chưa có...06-12-02
 hih lai có new option đê...heheheh anh hai babi đâu có hiiihi one cái modem and ten cái...06-12-02
 nhật ký mến!hehehe fish, hihihih cái gì mà bằng đuôi vảy hả meaning...06-11-02
 Hè ơi ...!Hè in CA nóng thấy mồ luôn hihihii mà anh TS còn ngồi...06-11-02
 nhật ký mến!hihihi á trời ser, hihihi babi chỉ có nghe girls tạc nước...06-11-02
 hih lai có new option đê...ai ya ya, anh hai (RM) sai 1 cái modem and 10 cái computer hả...06-11-02
 Beverageswine06-07-02
 Beverageseee babi hong like banana dau, babi like orange with winde hihii...06-07-02
 1 more hourSer, đâu có biết đâu , SEr biết mà, Aron có nhiều wives...06-07-02
 1 more hourhhiihihihi vay chú aron, what are you going to do then? Để...06-07-02
 After a long weekendAron that is a good idea đó, but again, Aron biết mà, BaBi đâu...05-29-02
 After a long weekendThanks anh TS nhe, BaBi love school lắm but then tại vì cái...05-29-02
 After a long weekend1. hông có wrong disk đâu tai vi the name of the file still there...05-28-02
 After a long weekendyeah Babi missed out one, but Babi hong có drink corona mà therefore...05-28-02
 After a long weekendHông biết tại sao, after a long weekend, the whole body feel...05-28-02
 hih lai có new option đê...helloo LangTuNgeo, hihihi visit chatroom at night time á, tại...05-26-02
 My name is Babibabi chào NhiNhi and Kiss_Ai Welcome to VM message board nhe,...05-25-02
 My name is Babioh BAbi hông có nghĩ là TriÂm live in Vietnam đâu, therefore...05-25-02
 hih lai có new option đê...hihihihihi TriÂm hihihi fish đâu cần láy vợ đâu nè, tại...05-23-02
 hih lai có new option đê...babi hông thích ôm cái laptop đi ngũ đâu, it is too hard...05-23-02
 My name is Babihehhehe Babi normal lám mà hihih, nói thiệt nhe ser, babi hong...05-23-02
 hih lai có new option đê...hihih thanks dryfish hihihi cái gì mà chat you up, down and around,...05-23-02
 hih lai có new option đê...hihih helloo I am babipig, and I am kind of new in here hihih ...05-23-02
 My name is Babiyeah hihii hihi but still thanks TriÂm nhe, ý mà TriÂm ơ viêtnam...05-23-02
 Vắng Lặngoh TriÂm babi introduce cho TriÂM biết nhe, his nick là Rainman...05-22-02
 Con trai!hmm babi hong sợ đâu, If he làm nail cho babi thì babi fai...05-22-02
 My name is Babihihiih thanks TriÂm nhe, you are such a person who know how to comfort...05-21-02
 Vắng Lặngoops babi lại viết sai chính tả rồi 05-21-02
 Vắng LặngTriÂm if TriÂm đi tham quan the chatroom, thì fai tham quam at...05-21-02
 YEU AIheocon đâu biết leo núi or leo cây đâu nè TS, hihihi ai...05-21-02
 chan wá sao khong có ai...hahahahh oh manh li tzeng sing thì là the great wall in china đó,...05-21-02
 Star Warshihihi TriÂm I think so too, but Aron thi khác đó hihihi co girls...05-21-02
 chan wá sao khong có ai...hihih anh TS có cao bàng mành li tzeng sing hong vay or rocky...05-21-02
 Con trai!cái gì cắn móng tay á fish, hihihi of course hông fái là...05-21-02
 
 PAGE  1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm