hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ALL POSTS BY adie
 TOPICMESSAGEDATE
 Câu đốsis lotus, câu đố hay nghe xong làm thèm nước mía quá...09-04-02
 Daily WisdomAi ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay...08-30-02
 Daily Love QuotesAnh kia sao khéo hoài công Tham hái hoa hồng bị mắc phải...08-30-02
 đồ chó chết 08-29-02
 Daily Love QuotesRecipe for coffee Noir comme le diable, Chaud comme l'enfer,...08-27-02
 Daily WisdomGo confidently in the direction of your dreams! Live the life you've...08-27-02
 50 Most Romantic Things To... zơi..vậy muh TB cũng nghĩ ra được, TB tham như vậy...08-27-02
 Bà Con VM khõe hôngHí lô babi, Adie cũng nhớ Babi too. Babi làm bài lẹ lẹ...08-26-02
 50 Most Romantic Things To...i'...mèo không sợ ngồi ngoài mưa ướt hêt lông làm bù...08-26-02
 50 Most Romantic Things To...ủa, Adie đâu có nói là soak in bubble bath under the rain...08-26-02
 Daily WisdomThe world is but a canvas to the imagination. - Henry David Thoreau...08-26-02
 50 Most Romantic Things To...Sis Triâm, "kiss under the rain" hay "walk in the rain" cũng giống...08-26-02
 Daily Wisdomif past history was all there was to the game, the richest people...08-23-02
 Daily WisdomReality is merely an illusion, albeit a very persistent one." ...08-21-02
 Daily Love QuotesA kiss is a rosy dot over the 'i' of loving. - Cyrano De Bergera...08-21-02
 IfIf If upon a chance... you realized I loved you Would you hold...08-21-02
 buồn ..........huhhhhh...sis sweetie, câu đó rất đúng nhưng chắc có lẽ anh chàng...08-21-02
  a lô, có ai ở nhà hôn...@ ơi, shhhhhhh .....sưphụ nghĩ Adie dưới 21 thì cho là...08-20-02
 Daily WisdomThe best kind of friend is the kind whom you can sit on a porch...08-20-02
 Daily Love QuotesDo not go for looks;they can deceive.Do not go for wealth;even that...08-20-02
  a lô, có ai ở nhà hôn...dạ thưa sưphụ Mèo là của phái nào vậy? Adie không...08-19-02
 Daily Love QuotesThe meeting of two personalities is like the contact of two chemical...08-19-02
 Daily WisdomYou can stand tall without standing on someone. You can be a victor...08-19-02
  a lô, có ai ở nhà hôn...@ muốn biết lý lịch của Adie huh? here you go name:...08-19-02
 Daily Love QuotesLove is something eternal --- the aspect may change but not the essence....08-18-02
 - Độc thân hay...Gió và sis TriÂm ơi, câu đầu Adie nghe cũng thấy đúng...08-14-02
 an other Optical Illusion...me too...Adie biết cái này rùi 08-14-02
 Daily Love QuotesLove doesn't make the world go 'round. Love is what makes the ride...08-14-02
 Daily WisdomA lily of a day Is fairer far in May, although it fall and die...08-14-02
 Daily WisdomA good woman inspires a man; a brilliant woman interests him a...08-13-02
 Daily Love QuotesTriâm, để Adie tiếp TriÂm nhá Age does not protect you...08-13-02
 Daily WisdomHappiness lies in the taste, not in the things; and it is from what...08-07-02
 Daily Love QuotesLove, It is easier to resist at the beginning than at the end ...08-07-02
 alo ???????í Babi, sis mới post hình mới đó huh? sis nhìn very young...08-07-02
 - Bạn yêu kiểu gì?um.. vậy có nghĩa là anh ấy chỉ đến với mình khi nào...08-06-02
 - Bạn yêu kiểu gì?Gió ơi, coi dùm Adie dí... Adie là 9: áo khoác -- Thank you...08-06-02
 Daily WisdomSome people with great virtues are disagreeable, while others with...08-05-02
 Daily Love QuotesHL ơi, Love is a small word for such a complex emotiọn There is...08-05-02
 Reasons why man ... 07-22-02
 Reasons why man ... )07-22-02
 
 PAGE  1  2  3  4  5  [6]  7  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm