hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: Download ebook for offline reading[TO BOTTOM] 
 


ser
date: 09-09-13
time: 13:46:34
total posts: 49

ser đã sửa Kính Vạn Hoa 37. Nếu bạn Nasgbb thấy thêm lỗi thì xin cho biết.

These epub files are automatically generated. We just have too many to check them all.
view ser's profileview ser's posts
 

Nasgbb
date: 09-09-13
time: 23:35:46
total posts: 15

Ok, mình sẽ báok nếu phát hiện lổi
view Nasgbb's profileview Nasgbb's posts
 

Nasgbb
date: 09-09-13
time: 23:53:59
total posts: 15

Hi, lại truyện Nguyễn Nhật Ánh , Ngôi trường mọi khi, thứ tự các chương bị đảo
lộn, chương 12, đến chương 3, không thấy chương 1,2 nằm đâu hết, mình thấy đâu
thì báo liền nếu để lâu sợ quên, báo lắt nhắt, thông cảm hen
view Nasgbb's profileview Nasgbb's posts
 


ser
date: 09-10-13
time: 12:00:00
total posts: 49

Đã sửa Ngôi trường mọi khi

Bạn Nasgbb cứ báo lỗi khi thấy. These errors are usually quick to fix.

view ser's profileview ser's posts
 

Nasgbb
date: 11-23-13
time: 09:01:34
total posts: 15

Hi, can you fix "Người đàn bà bêb kia rừng lau" của Doãn Quốc Sỹ ? There is error
on chapter one, thank you
view Nasgbb's profileview Nasgbb's posts
 


ser
date: 11-27-13
time: 04:28:51
total posts: 49

Người Đàn Bà Bên Kia Vĩ Tuyến - Khu Rừng Lau 2 epub file is fixed. Thank you for the bug report.
view ser's profileview ser's posts
 


manokamma
date: 01-12-14
time: 21:17:19
total posts: 3

Hi SER,
I download some epub files from this web site then I copy to my Nook Color ereader.
The problem is Nook Color doesn't recognized VietNamese font. Do you have any
idea about this issue? please help.

Thanks
view manokamma's profileview manokamma's posts
 


ser
date: 09-02-14
time: 12:53:45
total posts: 49

Hi manokamma,

Sorry for the late reply. I did not see your post.

To see Vietnamese characters on the Nook, click on the AA icon, then turn on "PUBLISHER DEFAULTS"


view ser's profileview ser's posts
 


hoanglam11
date: 10-25-17
time: 07:20:04
total posts: 1

I want to download the book Phi Lạc Sang Tàu by Hồ Hữu Tường but I can't find any way to download it. Could any one please help me?

Thank you very much!
view hoanglam11's profileview hoanglam11's posts
 date: 10-25-17
time: 17:30:17
total posts: 700

Hi hoanglam11,

Phi Lạc Sang Tàu can only be read online.
[BACK TO TOP]view Ω's profileview Ω's posts
 
 PAGE  1  [2]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm