hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: newbie[TO BOTTOM] 
 

Ooh-Snap
date: 05-21-06
time: 13:53:05
total posts: 1hi everyone.
i'm new here.. i'm 18 .. ten la Trinh. from Canada. hope to meet some new friends... chuc chac ban vui ve. take care. buh byee
view Ooh-Snap's profileview Ooh-Snap's postsview Ooh-Snap's photo
 date: 05-22-06
time: 13:20:32
total posts: 696

Welcome to vmessenger Trinh. Enjoy your stay
view Ω's profileview Ω's posts
 


ThườngSơn
date: 05-23-06
time: 09:53:40
total posts: 1886

Chào Trinh, ở lại chùa VM nầy chơi vui vẻ nha, Thường Sơn phải về núi tu hành rồi
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 

dontuan
date: 05-31-06
time: 18:23:30
total posts: 1hi, i am new here too!
view dontuan's profileview dontuan's postsview dontuan's photo
 


mailfish
date: 06-04-06
time: 07:06:14
total posts: 1961

welcome to vm tự dontuan, dang you look like that vandam guy
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 06-08-06
time: 08:38:43
total posts: 1886

Ở giữ chùa nghe dontuan
Welcome to VM
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


DaLanHuong
date: 06-11-06
time: 10:17:02
total posts: 159

Hi... Chào ông Thầy bói.
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


tuancom
date: 09-10-06
time: 01:56:32
total posts: 0

Hi all,
Tui là lính mới, thấy trong này zui zẻ ghé lại chơi
view tuancom's profileview tuancom's posts
 


ngovuong
date: 01-27-07
time: 18:31:49
total posts: 22

Hello all, đi lang thang lạc dzô đậy...xin ở nhờ qua đêm
view ngovuong's profileview ngovuong's posts
 


ngovuong
date: 01-29-07
time: 03:07:07
total posts: 22

Ủa, hình như đây là chùa hoang ?! Hổng có con ma nào hết !!!
view ngovuong's profileview ngovuong's posts
 date: 01-29-07
time: 10:20:48
total posts: 696

heh heh ngovuong đi lạc vào chùa rùi, đây là chổ tu hành
welcome to vm tự há
view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm