hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: Just Wonder[TO BOTTOM] 
 

sparticus
date: 05-25-03
time: 14:29:34
total posts: 106

I enjoy many stuff being posted on this forum . I definitley also enjoy the openess from everyone, We can post serious stuff, ad stuff, funny stuff and dirty stuff, hihihi. Anyway, most of the times I noticed there are many peoples online, however, no chat, no new posted topic, no new reply. I guess everyone was just sending mesages to each other and may be to everone else but me. Anyway, if there are other fun activities in here that I do not know, then please teach me.
Have fun,
Sparticus
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 


fall4u
date: 05-25-03
time: 20:11:29
total posts: 114

sparticus, are you vietnamese? Most vietnamese people are shy, why don't you break the ice?
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 

sparticus
date: 05-26-03
time: 04:28:18
total posts: 106

Hello F4u,
Tui là người Việt Nam, nhưng mà tiến Việt thì không được hay gì cho lắm, và nói chuyện cũng không có duyên mấy, cho nên sợ rằng thay vì "break the ice" Sparticus "break the spirit" this chết
Nhất là mấy cô, nhữ gì viết trong cái forum nay đều là cho vui thôi nhe, đừng có đễ chạm tự ái mà nỗi giận đó nhe .
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 date: 05-26-03
time: 04:32:57
total posts: 701

hề hề sparticus we are waiting for you to start the fun á, mí cô trong này hỉnh mũi làm ngơ dzê chùa hít rùi mí cổ đang đợi dzê mới dzô làm thịt á hihihi, chán ghê
view Ω's profileview Ω's posts
 

sparticus
date: 05-26-03
time: 04:38:51
total posts: 106

Mr. Omega, did not see you on the online list. Must be a special technique or you must have login and logout very quickly. anyway, bây giờ hỗng có cô nào online hết, muốn chọc cũng không có ai đễ choc hết
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 date: 05-26-03
time: 09:16:40
total posts: 701

Trùi wui sparticus đừng gọi Mister mà, làm móng ngựa này ăn hông kỹ ị hông an á hihihi , thôi sparticus kiên nhẫn đợi mí cổ tí đi, người ta có nói câu đẹp dái hông bằng dài mặt ... í nói lộn hihi , cái gì đẹp trai hông bằng chai mặt gì đó, có mí cậu chai mặt đến nỗi hông cần đánh răng rữa mặt gì hít mí cô cũng rướt dìa làm tía mí sấp nhỏ luôn, đúng hông dạ mí cô ?
view Ω's profileview Ω's posts
 

sparticus
date: 05-26-03
time: 09:52:50
total posts: 106

Wow, Nói gì ma thấy ghê quá Ănh không kỹ thi cũnng hông sao, nhưng mà ị hông an thì hình như too much information đó cha nội
Spaticus, tuy hông đẹp chai, nhưng ma cũng lucky lấy được vợ đẹp thành ra cũng như là có phước hễ . Lập gia đình hơn 10 năm rồi, bây giờ hết chuyện đễ nói nên lên đây đễ kiếm truyện vui đễ mà trò truyện với vợ đẹp cho vui đó mà .
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 

sparticus
date: 05-26-03
time: 10:20:51
total posts: 106

Well, vợ đẹp và hiền mà không thương thì người ta thương giùm đó Đôi khi vợ Spaticus giúp Sparticus viết mấy câu góp chuyện cho vui nữa . Vợ spaticus cũng check KPI cũa spaticus giữ lắm . Make sure that Spaticus is highy utilized
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 


fall4u
date: 05-26-03
time: 14:52:02
total posts: 114

Vợ của Sparticus, có biết Sparticus đang chọc mấy cô gái ở đây không?
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 

sparticus
date: 05-26-03
time: 15:23:49
total posts: 106

Biết chớ . Hồi tụi này còn đi học, tui hay chọc mấy cô bạn cũa vợ tui đó mà . Tui chọc cô ta nữa đó . Mình nói chuyện cho vui vậy thôi mà, đâu có gì đễ mà phãi dấu dím, right? Nếu như mà mình phãi dấu thì đối Sparticus, mình không nên làm, mai mốt sẽ rắt rối lắm đó
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 

sparticus
date: 05-27-03
time: 03:19:53
total posts: 106

Lúc đi học vô tư là lúc vui vẽ lắm co phãi không ? Nếu như vậy thì tại sao lại không remain vô tư đễ cho đời mình vui mãi chứ . Còn chuyện ngũ dưới đất thì Sparticus đã quen rồi "been there done that" Spaticus hay mở miện nói bậy thành ra bị phạt , but nothing a bouque of flowers and nice bubble bath would not fix. . Cám ơn TT quan tâm nhe .
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm