hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: Texas[TO BOTTOM] 
 

sparticus
date: 05-14-03
time: 16:04:19
total posts: 106

Hello, just joined and new to this stuff. Is anyone from Texas? How's about Austin, TX?

Tôi không biêt đánh máy bằng tiêng Việt, như mà cái program này lam cho việc đ'nh máy dễ lắm
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 


fall4u
date: 05-14-03
time: 20:11:50
total posts: 114

HI! welcome to Vmessenger
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 date: 05-15-03
time: 06:33:06
total posts: 700

sparticus chơi chữ Việt cũng tốt lắm đấy chứ, chắc sparticus thích phim Spartacus lắm hả ?

welcome to vm tự hén, nếu sparticus làm ăn khá giả xin cúng chùa vài xu hì hì . . . giỡn thôi, particus ngồi chơi tí đợi mí cô đi chợ dìa dô tiếp chiêu í lộn tiếp chiện dí spartacus hì hì
[BACK TO TOP]view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm