hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: 2 all ! Come & see my pic !! Wanna make Friend![TO BOTTOM] 
 

bOnnYgIrl
date: 03-07-03
time: 07:01:06
total posts: 2Find a male mate! (Cao tren 1m72)
view bOnnYgIrl's profileview bOnnYgIrl's postsview bOnnYgIrl's photo
 


fall4u
date: 03-07-03
time: 07:40:26
total posts: 114

HI! welcome to Vietmessenger
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 date: 03-07-03
time: 08:23:28
total posts: 701

heheh móng ngựa cầm thước đứng sẳn, chờ mí anh dzô nộp đơn rùi đo từ đầu xuống chân cộng thêm 2 phân cho dày cao gót hihi, fall is only 2 feet rửi... rớt đài hihihi

welcome to vm tự bOnnYgIrl hén

view Ω's profileview Ω's posts
 


clarissa
date: 03-07-03
time: 16:19:57
total posts: 9


mèn ơi... cao dữ vậy đó hả
view clarissa's profileview clarissa's posts
 

bOnnYgIrl
date: 03-07-03
time: 18:34:20
total posts: 2Hi all, oh minh nghi la con trai ma 1m72 thi dau co phai cao lam dau, lam ji den noi nhu huou cao co (co ban nao noi jay do) . Vay co may nguoi cao toi 1m8 thi hong biet la con ji nua??
Anyway, I'd love to say thank you to everyone that welcome bOnnnYgIrl to VM!!!!
view bOnnYgIrl's profileview bOnnYgIrl's postsview bOnnYgIrl's photo
 


fall4u
date: 03-07-03
time: 21:22:59
total posts: 114

1.72 m đâu có cao lắm, cỡ 5' 6''. Fall and my friends are all around 5' 7''
hehe, most viet people are so short. I feel much taller when I shop in China town
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 


®
date: 03-08-03
time: 00:43:16
total posts: 97

Hi OhwhY em hihih, weokhàm to our VM chùa

Take a seat and cho Rờ lão bảo cái lày.
Thế O-Y cô nương có tính tuổi tác hông ? Heheh níu hông thì ® tui cũng nộp đơn rùi đi ècxèxai kéo dài thim dzài phân nữa cũng còn kịp á

Heheh be injoy!
view ®'s profileview ®'s postsview ®'s photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm