hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: download truyện[TO BOTTOM] 
 

nasg66
date: 12-16-20
time: 18:41:35
total posts: 3

Mình thử download truyện về để đọc như trước đây vẫn làm nhưng gần đây không
tải về được nữa, xin admin cho biết làm sao có thể tải về như trước đưởc
Cám ơn nhiều
view nasg66's profileview nasg66's posts
 

nasg66
date: 12-17-20
time: 07:23:27
total posts: 3

Không phải là truyện nào cũng không tải được, cụ thể là mình muốn tải về bộ Anh
Hùng Xạ Điêu của Kim Dung về đọc lại mà không tìm ra nút Download Epub.Cám
ơn
view nasg66's profileview nasg66's posts
 


admin
date: 12-17-20
time: 09:50:37
total posts: 88

Những ebook không có nút Download Epub hay Download PDF chỉ đọc được trên vietmessenger.com

Truyện Anh Hùng Xạ Điêu có 39 chương dạng chữ và 41 chương dạng hình cho nên không làm Epub hay PDF được.
view admin's profileview admin's posts
 

nasgbb
date: 12-19-20
time: 06:00:28
total posts: 15

Thì ra là vậy, cám ơn nhé
[BACK TO TOP]view nasgbb's profileview nasgbb's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm