hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: khong doc duoc tren NOOKBOOK
 

lecdung
date: 08-29-20
time: 19:13:05
total posts: 1

Xin chỉ dẫn cách download xuống Android
Tablet sách truyện cũa Lê Xuyên, Người Thứ
Tám.. Hiện tại chỉ thấy hình bìa, có khi bắt đầu từ trang
28-29 nhãy đến trang 56-57 không chừng..! Những
sách dạng EPub hoặc Pdf thì perfect lẳm.
Xin cám ơn những cống hiến vô vàng cũa quí
bạn. Kính chào .
view lecdung's profileview lecdung's posts
 date: 08-30-20
time: 00:39:29
total posts: 696

Hiện giờ những sách ở dạng hình (scan) chỉ đọc được trên máy tính (PC/Mac)

vietmessenger đang viết phần mềm cho iPhone/iPad và Android
view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm