hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: Không xem được
 

Quai-Di
date: 02-10-19
time: 15:56:39
total posts: 1

Đã download và install flash pöaye 11 nhưng vẫn không mở được những truyện của Vũ Thất . Xin hỏi phải làm sao ?
view Quai-Di's profileview Quai-Di's posts
 date: 02-10-19
time: 20:27:35
total posts: 680

Hi Quai-di,

Nếu dùng Firefox sau khi install phải "Allow" Adobe Flash. Xin đọc hướng dẩn ở đây :

https://vietmessenger.com/vmboards/?action=view&catnum=9&topnum=106
view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2019 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm