hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: Không xem được [TO BOTTOM] 
 


Quai-Di
date: 02-10-19
time: 15:56:39
total posts: 1

Đã download và install flash pöaye 11 nhưng vẫn không mở được những truyện của Vũ Thất . Xin hỏi phải làm sao ?
view Quai-Di's profileview Quai-Di's posts
 date: 02-10-19
time: 20:27:35
total posts: 701

Hi Quai-di,

Nếu dùng Firefox sau khi install phải "Allow" Adobe Flash. Xin đọc hướng dẩn ở đây :

https://vietmessenger.com/vmboards/?action=view&catnum=9&topnum=106
view Ω's profileview Ω's posts
 


JDLorenzo
date: 04-22-19
time: 04:47:02
total posts: 5

Mình cũng đã downloaded và installed Flash 11 nhưng không đọc được 1 trang sách
nào của nhà văn Nguyên Vũ .
Mình xài Google Chrome và Window 7
Xin admin giúp đỡ .
Cám ơn nhiều .
view JDLorenzo's profileview JDLorenzo's posts
 date: 04-22-19
time: 09:28:51
total posts: 701

To enable Flash for Chrome:

1. To the left of the web address, click the Lock icon.
2. At the bottom, click Site Settings.
3. In the new tab, to the right of "Flash," click the Down arrow and then Allow.
4. Go back to the site and reload the page.
view Ω's profileview Ω's posts
 


JDLorenzo
date: 04-23-19
time: 03:25:18
total posts: 5

Cám ơn admin rất nhiều !
[BACK TO TOP]view JDLorenzo's profileview JDLorenzo's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm