hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: Sách online bi thiếu trang[TO BOTTOM] 
 


Vumtan1812
date: 08-25-18
time: 20:58:00
total posts: 5

Một số truyện không đủ trang để
đọc online. Bấm vào tam giác play
thì lại nhảy qua chương khác mà
không tiếp tục trang kế.(Vd: sách
của Nguyễn Thị Thụy Vũ, Nguyên
Vũ...).
Cách khắc phục? Chân thành cảm
ơn.
view Vumtan1812's profileview Vumtan1812's posts
 date: 08-27-18
time: 09:10:16
total posts: 693

Xin cho biết truyện nào không đủ trang ? Thiếu trang nào ?
view Ω's profileview Ω's posts
 


Vumtan1812
date: 08-28-18
time: 01:17:16
total posts: 5

Hầu hết các tác phẩm của Nguyên
Vũ: " Những con mắt kẽm gai" "
Khung chữa chết của người tình
si"...
Xin chỉ cách khắc phục.Chân thành
cảm ơn rất nhiều.
view Vumtan1812's profileview Vumtan1812's posts
 


JDLorenzo
date: 04-22-19
time: 08:52:50
total posts: 5

Còn mình thì không mở được bất cứ một trang nào của bất cứ cuốn sách nào của
nhà văn Nguyên Vũ!
Admin ơi, xin vui lòng giúp đỡ!

[BACK TO TOP]view JDLorenzo's profileview JDLorenzo's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm