hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MONEY
 TOPIC: gái VN ham tiền[TO BOTTOM] 
 


playboy222
date: 03-07-02
time: 19:50:25
total posts: 11

Đàn ông là khổ vậy đó Mailfish. Còn phụ nữ ở đâu mà chẳng ham tiền . Gái VN ở trong nước hay ở nước ngoài cũng vậy thôi. Rõ khổ!!!
view playboy222's profileview playboy222's posts
 


virginity
date: 04-11-02
time: 18:22:02
total posts: 94

ai ai cũng ham tiền hết chứ đâu phải chỉ có gái VN không đậu Không ham tiền đế cố gắng làm việc thì có mà cạp đất mà ăn hả...To V thi ham tiền giống như mộtt động lực giúp mình cố gắng làm việc vây....
view virginity's profileview virginity's postsview virginity's photo
 


atl_sweetie
date: 11-04-03
time: 06:49:48
total posts: 102

không lẻ các bạn nam ở trong đây chưa bao giờ quen được 1 cô bạn nào không ham tiền sao???

view atl_sweetie's profileview atl_sweetie's posts
 
 PAGE  1  [2]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm