hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » COMPUTERS - INTERNET
 TOPIC: Làm cách nào đánh chữ Việt trong Photoshop hay Arcsoft Photostudỉo[TO BOTTOM] 
 


Vicious
date: 11-09-16
time: 21:24:25
total posts: 4

Tử đã cài font và keyboard. Windows 10.

Thí dụ:

Muốn đánh chữ "trường" trong Photoshop, xử dụng keyboard trong hình kèm theo
đây, khi gõ "ư" thì lại thấy "ý", khi gõ "ơ" thì thấy "õ". Sao kỳ vậy các bạn?

Chỉ bị vấn đề này khi đánh chữ Việt Nam trong Photoshop hoặc Arcsoft Photostudio,
nếu xài Word thì không sao.

Cám ơn nhiều,
Hàn Mặc Tử.


view Vicious's profileview Vicious's posts
 date: 11-09-16
time: 23:32:10
total posts: 696

Hình như ở Photoshop phải chọn Unicode font mới gõ chữ Việt đươc.

Thí dụ như : Arial
[BACK TO TOP]view Ω's profileview Ω's posts
 


kumoku
date: 12-05-16
time: 00:41:07
total posts: 1

Có một cách là anh(!?) mở Word hay notepad, đánh chữ đúng rồi copy paste vào PS.
[BACK TO TOP]view kumoku's profileview kumoku's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm