hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » COMPUTERS - INTERNET
 TOPIC: Halflife 2[TO BOTTOM] 
 date: 11-26-04
time: 12:19:02
total posts: 696

êhhhhh HL, có chơi Halflife 2 chưa ? I heard it is awsome
view Ω's profileview Ω's posts
 


halflife
date: 11-26-04
time: 17:59:40
total posts: 695

Có rùi nhưng chưa chơi thử...Omega cũng mê games hả HL đang chơi Doom3 xong mới wa HL2 ...chơi 2 game một lúc bị tào hoả nhâp ma wá...Nếu mê thêm gái nữa la` rã luôn à kaka...
view halflife's profileview halflife's postsview halflife's photo
 


mailfish
date: 11-27-04
time: 14:38:38
total posts: 1961

heh heh HL, nếu bị gái mê thì tính sao ?
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


bichngan
date: 11-30-04
time: 11:51:34
total posts: 321

Em nào thích thì chiều hết chứ sao ser , ai biểu mê ráng chịu
[BACK TO TOP]view bichngan's profileview bichngan's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm