hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » TRAVEL
 TOPIC: Victoria Island[TO BOTTOM] 
 


BabiPig
date: 01-14-02
time: 17:55:39
total posts: 601

Helloo bà con

Have you guy ever been visited an Island in Vancouver, Canadả

Babi nghe người ta noí Victoria Island đẹp lám và romantic nữa Có member naò đi qua chỗ đó chơi chưa ? If you guys did can you guys tell Babi alittle bit about that Island Because Babi want to visit that Island in this coming chinese new year

Thanks

Babi
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


mailfish
date: 01-17-02
time: 17:48:41
total posts: 1961

fish cũng nghe người ta nói Victoria's Island romantic lắm ...BaBi nên để dành cho honeymoon đi eheh
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


BabiPig
date: 01-17-02
time: 20:58:56
total posts: 601

hahahhaha MailFish..hahah honeymoon?? có thiet hong có.. nguoi bi ế hoài làm gì mà có honeymoon đi đây hehehehe thoi có time thì đi chơi nếu có ngày honeymoon Babi se hông đi Victoria Island đâu Biết tạt làm sao hông tai vi Babi cho chỗ khắc để đi đó mà

Thanks for the suggestion

have a wonderful weekend nhe

Babi
[BACK TO TOP]view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm