hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » TRAVEL
 TOPIC: Lake Perris[TO BOTTOM] 
 


babipig
date: 06-30-03
time: 13:51:34
total posts: 601

Ai ya ya, Babi di camping o Lake Perris in Riverside, bị phơi quá trời luôn đi, plus nắng oi là nắng nữa

Chỗ đó cung chán lấm chẵng có gì nice hết, around the lake toàn là mountain with all of those dead trees
view babipig's profileview babipig's posts
 


ThườngSơn
date: 06-30-03
time: 14:00:00
total posts: 1886Hèn chi Baby bi ăn nắng đen dử quá hén
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


babipig
date: 07-10-03
time: 12:39:23
total posts: 601

thì đó Thương Sơn, bay giờ Babi đen như mõi da đen đó heheeheh
view babipig's profileview babipig's posts
 


ThườngSơn
date: 07-10-03
time: 14:34:52
total posts: 1886

Ở trong nhà chừng vài năm là trắng như bông bưởi đó Babi
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


babipig
date: 07-14-03
time: 12:22:10
total posts: 601

làm sao được TS eheheh fai đi ra ngoài đường chứ, ơ nhà hoài thĩ sẽ bi điên đó
view babipig's profileview babipig's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm