hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » FOOD - BEVERAGES
 TOPIC: 3 Bầu[TO BOTTOM] 
 


halflife
date: 09-07-07
time: 08:54:14
total posts: 695Cái này là Bầu thiêt ăn giông như Bầu thường a..không phải để chơi Bầu Cua Tôm Cá đâu
view halflife's profileview halflife's postsview halflife's photo
 


mailfish
date: 09-07-07
time: 10:01:11
total posts: 1961

wow bầu đẹp wá, so symetrical, HL trồng ngoài vườn đó hả ?
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


halflife
date: 09-07-07
time: 13:36:10
total posts: 695

Yah..trồng sau nhà đó ...cái này kêu là Bầu có eo. Còn người có bầu thì hỏng mất cái eo haha
view halflife's profileview halflife's postsview halflife's photo
 


mailfish
date: 09-07-07
time: 15:04:34
total posts: 1961

eh HL, ăn được thiệt hả man ?
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


bichngan
date: 09-27-07
time: 12:16:58
total posts: 321

Đâu có nhìn ra đ.c trái bầu nào đâu, đã bầu rồi mà còn có eo vậy hỗng sợ bị có bầu nua
[BACK TO TOP]view bichngan's profileview bichngan's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm