hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » FOOD - BEVERAGES
 TOPIC: Muỗi kho tộ[TO BOTTOM] 
 


Ỹ Nhi
date: 04-21-03
time: 13:32:08
total posts: 11

Món này có thiệt không vậy Phuongmi ? Muỗi độc vậy ai mà dám ăn hở bạn ?
view Ỹ Nhi's profileview Ỹ Nhi's posts
 date: 04-21-03
time: 16:32:49
total posts: 701

Rắn độc còn ăn như chơi huốn gì con muỗi nì Ỹ Nhi , mà muỗi ran muối ngon hơn muỗi kho tộ nhiều á phuongnhi hihihi
view Ω's profileview Ω's posts
 


Bubble Rain
date: 04-21-03
time: 17:53:53
total posts: 8

Trỏi mí con muỗi mà cũng ăn đươc sao...coi chừng muỗi có máu Aids, Rabbi, Sars, dzê etc hihi..ăn xong trợn mắt luôn à
view Bubble Rain's profileview Bubble Rain's posts
 


Love Sutra
date: 04-22-03
time: 22:14:20
total posts: 27

MUỖI 7 MÓN CŨNG HẾT SẨY KKAKAKA ~ ~ ~
view Love Sutra's profileview Love Sutra's posts
 


ThườngSơn
date: 04-23-03
time: 11:13:27
total posts: 1887

Quý vị làm thịt muổi ăn nhớ chừa mật lại cho Thường Sơn đem về núi luyện thuốc "Bất lão" nhe
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


bichngan
date: 04-24-03
time: 10:04:25
total posts: 321

Muỗi hút blood ngta mà TS muốn ăn mật muỗi vậy khác nào rồi làm vậy chi hông TS coi ai đó nõn nà trắng trẻo cắn cái coi bộ được hơn à (j/k)
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


ThườngSơn
date: 04-24-03
time: 10:34:30
total posts: 1887BN ui, TS đâu phải muổi đâu mà cắn người ta chứ, chỉ muốn bà con ăn thịt muổi bự cở nhừ vầy nè, (xem hình) mổ lấy mật cho TS về núi chế thuốc "Bất Lão" tức là ai mà uống vô sẽ không bị thời gian làm cho già đi . Chế xong TS đem vô VM này rao bán, mấy cô nào sợ già thế nào cũng mua, vậy là TS làm giàu rồi, nhưng cũng phải chia 7/3 với chủ chùa nầy hihihihih
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


ThườngSơn
date: 04-24-03
time: 14:55:38
total posts: 1887Oh !! hèn chi Thường Sơn thấy mặt PM tối ngày cười hoài hà
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 04-24-03
time: 21:52:55
total posts: 1961

í phuongmi bị muỗi độc của Thường Sơn chích sao mà dàng khè dị hihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 04-25-03
time: 09:58:00
total posts: 1887

Trời !! Fish ác quá dzị ? Thường Sơn chỉ xin mật muổi về chế thuốc thôi mà, còn topic muổi nầy là của PM đó nheeeeee !! Sao đổ thừa cho Thường Sơn vậy ??? Hối lộ cho Fish ly heineken nè

Mà hổng chừng Fish nói trúng một phần, tức là PM kho muổi nhưng còn sống sót vài con, rùi nó chích đại PM vài phát á ...

PM nè, hổng có bị muổi chích thì thôi chứ hổng có nhè Thường Sơn mà giận thì tội nghiệp lắm lắm
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm