hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ARTS - ENTERTAINMENT
 TOPIC: Summer-time[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 06-21-03
time: 16:26:06
total posts: 1886It's beautiful here in summer-time

Giống côn đảo xưa
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 date: 06-22-03
time: 12:33:22
total posts: 700

hề hề hồi xưa Thường Sơn bị đày đi côn đảo hở ?
view Ω's profileview Ω's posts
 


ThườngSơn
date: 06-22-03
time: 12:52:58
total posts: 1886

Thường Sơn thấy giống nên nói vậy thôi Ω

view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 

sparticus
date: 06-22-03
time: 14:46:34
total posts: 106

Cái ông này trông cũng giống TS ghê đấy chứ .

view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 


ThườngSơn
date: 06-22-03
time: 14:58:35
total posts: 1886

Sao sparticus biết giống Thường Sơn hả?

Welcome sparticus

view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 

sparticus
date: 06-22-03
time: 15:13:28
total posts: 106

Thì Sparticus compare with the picture in the profile đó . Anyway, cám ơn TS welcoming Sparticus to VM tự .
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 


ThườngSơn
date: 06-22-03
time: 18:44:25
total posts: 1886

Trời !! so sánh kiểu nầy chắc chít
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 

sparticus
date: 06-22-03
time: 19:23:46
total posts: 106

Hông phãi sao , cũng đội cái nón , cũng đeo cái kính, cũng có bộ râu dê
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 


ThườngSơn
date: 06-23-03
time: 02:40:15
total posts: 1886HÌnh trong nầy hổng có râu đâu á Thường Sơn hối lộ cho you ly heineken nè, then stop so sánh nhe hihii
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


babipig
date: 06-23-03
time: 13:42:50
total posts: 601

did i miss anything heheeh

Íts hot in here at CA too
view babipig's profileview babipig's posts
 


ThườngSơn
date: 06-23-03
time: 13:51:57
total posts: 1886Great Summer
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


trucmai
date: 06-23-03
time: 15:57:28
total posts: 0

hi ýall
wish y'all a great summer...i'm stuck in summer school....huuu

see y'all later.

view trucmai's profileview trucmai's posts
 date: 06-25-03
time: 06:08:14
total posts: 700

Awwwww poor thing, geez I used to hate summer school actually I used to hate any school , hang in there trucmai don't be a bum like MN hì hì
view Ω's profileview Ω's posts
 


mailfish
date: 06-25-03
time: 20:44:43
total posts: 1961

babiiiiiiiiicon pig nhỏ xíu hehe yeah you missed alot, especially lá vàng đầy chùa á, up to your knees now hồng có ai wét hít hehe, babi khoẻ chứ
view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm