hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ARTS - ENTERTAINMENT
 TOPIC: Trịnh Công Sơn
 


®
date: 01-07-03
time: 10:23:11
total posts: 97

Vết Lăn Trầm

Vết Lăn, vết lăn trầm hằn trên phím đá nâu thêm ưu phiền
như có lần tình buồn hằn dấu chân
người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà
rộng đôi cánh tay chờ mong
người chợt nhớ mình như đá, đá lăn, vết lăn buồn

từ hoàng xưa dấu thân anh dã cầm bôi vết hằn ghi tên buồn gió hoang
chờ ta giao du một chuyền
chuyến ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn thêm
đợi chờ năm làm gió qua chuông thiên đàng

Thôi ngủ yên đi con, ngủ đời yên đi con,
che dấu thân đau đã mòn, ngủ đời yên đi con như vết thương đau ngủ buồn
như trùng dương đêm mắt thâm
còn nghe ngóng đá lăn, vết lăn trầm
từ cơn đau ấy, lưu thân mỏi mòn
ôm mắt thầm van xin lời thánh đêm
bài ca dao trên cồn đá, trên ngai vàng quê nhà
một thời ngủ yên tuổi xanh
rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mìnhview ®'s profileview ®'s postsview ®'s photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm