hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ARTS - ENTERTAINMENT
 TOPIC: LOTR 2: The Two Towers[TO BOTTOM] 
 


mailfish
date: 08-04-02
time: 08:20:19
total posts: 1961

I caught the preview of The Lord of the Rings 2: The Two Towers last week and it was AWSOME. Those who did not read the book don't know this but Gandalf (the wizard) did not die in the first movie, though he did lose some of his power battling the Balrog, I shouldn't reveal this secret but what the hell heheh . In the second movie you will also see more of the creature Golum, the one who found the Ring.
LOTR 2 is showing this Christmas, i'm ready to wait in line now ehehe


view mailfish's profileview mailfish's posts
 


babipig
date: 08-04-02
time: 10:18:50
total posts: 601

hihihi ser này hihihi gióng như mà hihihi ai rành vói ser vảy hihi oh nhớ save a place for Babi nhe tai babi ham ngũ lám, hong có di wait on line được
view babipig's profileview babipig's posts
 


mailfish
date: 10-10-02
time: 06:25:33
total posts: 196169 more days ahhhhhhhhhhhhh fish can not waittttttttttttt
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


babipig
date: 10-11-02
time: 12:27:22
total posts: 601

Fish có cần call up first to make an appointment á hihihi hmmm let's go call up and bock a ticket fand a sit irst hih by the time they send you the ticket, hihihi first hong biet có cai service đó avaliable in the US hong á hihihi
view babipig's profileview babipig's posts
 


TriÂm
date: 10-22-02
time: 18:49:42
total posts: 651

Fish xem xong nhớ báo cáo cho mọi người biết nhe ..ở Aus phim này sẽ chiếu muộn hơn USA vài tuần ...
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


babipig
date: 11-04-02
time: 16:44:43
total posts: 601

Harry Potter II , babi will line up đi see again
view babipig's profileview babipig's posts
 


mailfish
date: 11-06-02
time: 05:15:01
total posts: 1961

of course fish will be the first one to see The Lord of the Rings 2 hihi, in LA they usually open a big movie on a thursday, a day before the official theatrical release, and fish will sure write a review the next day, 42 more days to go ahhhhhhhhhh hihi

còn babi con pig nhỏ xíu nè, this is the line for LOTR, the line for kid movie is over there (dơ ngón tay chỉ), babi mang bình sửa wa đó mà chờ kekeke
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


babipig
date: 11-06-02
time: 12:51:50
total posts: 601

kid movie mói ccó nhiều người lớn đi coi đó ser, babi đi coi the first part, most là người lớn không à,

Babi of course là fải mang theo milk rồi, hông thôi đói bụng láy gì ăn đây á
view babipig's profileview babipig's posts
 


lotus2
date: 11-08-02
time: 06:09:45
total posts: 151

lotus cũng đã coi phần 1 rồi đó đang chờ phần 2 (next week á ) . Babi có muốn đi chung với lotus hong nè
fish chắc là giống my sis đó she said its children movie but lotus thấy hay thấy mồ hehe who care its children or not
view lotus2's profileview lotus2's posts
 


Fall4u
date: 11-08-02
time: 06:49:54
total posts: 114

If i was Harry Potter, I would cast a magic spell on Babipig and make her fall in love with me....Joking!!
view Fall4u's profileview Fall4u's postsview Fall4u's photo
 


babipig
date: 11-08-02
time: 14:42:38
total posts: 601

yeah sis Lotus nói đúng đó, funny and scary nũa, hihihi very fun, còn dry fish đau biết gì đau, suốt ngày LOTR hihihi, cũng có phim khác hay mà, hihii babi coi xông Harry Potter II ròi ghé qua coi LOTR hihihih fish nhớ save cai sit cho babi nhe

Yeah sis let't see H.P. nha hihihi
view babipig's profileview babipig's posts
 


babipig
date: 11-08-02
time: 14:44:25
total posts: 601

Fall4u hihih if fall la Harry Potter, then babi hỏng sẽ kêu hét all of my friends đi coi luôn, and dũ hết members cũa chùa đi support fall wow tháy babi tốt hỏng Fall hihihi

Have a great weekend á


view babipig's profileview babipig's posts
 


mailfish
date: 12-09-02
time: 12:32:11
total posts: 1961

only 9 more days for LOTR 2 yahooooooooooooooo yeahh yeahhhh *cough* *cough* yeahhhhhhhh heeeeeeeeeeeee

ok fish go back to work now hihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


nickiele
date: 12-09-02
time: 16:29:51
total posts: 192

Hi sis Babipig, N có xem Harry Potter II, muh không biết tại dạo này N thiếu ngủ hay tại phim ....ehhh .... hơi bị chán nên N buồn ngủ quá .... Đã có anh chị nào xem Harry Potter II chưa vậy ? Nếu đã xem rồi thì vui lòng viết vài dòng để N "lấy can đảm" xem lại lần nữa hehehe .... N cũng thích Harry Potter I, nhưng mà Harry Potter II thì .....

N--
view nickiele's profileview nickiele's posts
 date: 12-12-02
time: 16:37:40
total posts: 71

'got an invite to the premier of LOTR2 tonight . hehe, seeing it before you, Fish!!!
view ♫'s profileview ♫'s posts
 


mailfish
date: 12-13-02
time: 12:47:11
total posts: 1961

aaaaaaaaaahhhhhhhh TriÂm hehe, is the premier in New Zealand hả TA ? coi rùi đừng kể nhen, mất hứng á hihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


TriÂm
date: 12-14-02
time: 14:10:13
total posts: 651

Good movie! violent though ...
TA không kể đâu ... TA đâu dám dành "job" của Fish ...hehe
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm