hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: trốn lính
 


ctrl_alt_del
date: 07-14-02
time: 03:05:45
total posts: 4

đi wánh giặc, giết người tội nặng
trốn dìa đây tính đặng cạo đầu
sát sinh tội nghiệt wá cao
vào chuà tụng niệm giải bao ưu phiền
vào chùa chưa có ngồi thiền
liếc nhìn (mí nữ tu duyên wá chời)
so ry thời chỉ vui chơi
hông có ác ý đừng lời trách tôi

........................................... heheh

view ctrl_alt_del's profileview ctrl_alt_del's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm