hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: OAN � I ÔNG QUAN,[TO BOTTOM] 
 


lamthanh
date: 07-02-02
time: 10:22:41
total posts: 157


OAN � I LÀ OAN,

Ta nghĩ đời nay khổ là ta,
Hiền qúa cho nên bị oan mà,
Chẳng biết vì đâu mang lấy nợ,
Cũng đành là hoạ, gánh oan gia,
Nhưng khốn làm sao cây muốn lặng,
Mà như chừng gío chẳng nhường thua,
Âu là số kiếp trời bắt vậy,
Cũng đành vâng chịu, biết sao giờ !!

view lamthanh's profileview lamthanh's posts
 


ThườngSơn
date: 07-02-02
time: 10:26:59
total posts: 1886

Hihihihi Hahahah !
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


lamthanh
date: 07-02-02
time: 13:28:21
total posts: 157


Có kẻ đang cười ,thấy ta đau,
Thói đời là thế có chi đâu,
Được , thua , người cũng đem lòng ghét,
Mất mát, tha nhân đâu có sầu,
Chỉ có tri âm là thông hiểu,
Hay là tri kỷ mới thương nhau,
Thôi thế từ đây ta cứ quậy,
Mặc cho miệng thế hơi sức nào !!!!!
view lamthanh's profileview lamthanh's posts
 


lamthanh
date: 07-14-02
time: 08:19:11
total posts: 157

Làm thân con gái khổ làm sao,
Nói lớn người ta bảo mèo gào,
Lễ phép đời cho là giả bộ
Thôi trời cho vậy biết làm sao !
view lamthanh's profileview lamthanh's posts
 


ThườngSơn
date: 07-14-02
time: 10:27:52
total posts: 1886

Làm sao chẳng biết làm sao
Dẩu có thế nào cũng chẳng làm chi
Làm chi chẳng biết làm chi
Dẩu có chuyện gì cũng chẳng làm sao !!

hihihiih Đừng buồn ! Đừng buồn!!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


lamthanh
date: 07-14-02
time: 13:43:25
total posts: 157

Thật ra ta đâu có buồn,
Vì đang chuẩn bị lên đường qui y,
Biết nơi nào có huỳnh trì,
Xỏa tóc ở ẩn tập ghi chuyện đời,
Tính xem nam tử xứ người,
Nhà tan nước mất vẫn cười như không,
Thương thay non nước lạc hồng,
Tổ tiên gầy dựng , cháu con tặng người,
Đành đi bạn với đười ươi !

Hi hi hi , ngươi cố đi nha ,
view lamthanh's profileview lamthanh's posts
 


ThườngSơn
date: 07-15-02
time: 00:45:17
total posts: 1886

Tội nghiệp thay kẽ cuồng ngông
Học hành chưa đủ sao thông chuyện đời
Nói năn những chuyện xa vời
Hiếu hạnh chưa trả thốt lời quy y
Quốc gia thì có quốc quy
Đâu phải ai cũng muốn thì làm nên
Người khôn phải biết dưới trên
Tôn ti trật tự mới nên con người
Nói năn bậy bạ chúng cười
Nay ta chẳng luận với người cuồng ngông
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


lamthanh
date: 07-16-02
time: 12:11:13
total posts: 157

Ô kìa Phật chưa trách ta,
Sao ngươi lại cứ rầy la ta hoài,
Khẩu Xà, tâm Phật ngươi hay,
Không như bao kẻ thày lay gỉa đò,
Lòng ta phảng lặng ơ thờ,
Linh hồn ta cũng như tờ giấy nguyên,
Chỉ vì nhàn rỗi nên phiền,
Ta tìm ngươi trút nỗi điên đó mà,
Ngươi giận thì làm gì ta,
Ngươi vào trong núi, ta ra đồng bằng,
Hai ta muôn dặm ngàn trùng,
Giận nhau là tự chuốc khùng mua điên !

Hì hì
[BACK TO TOP]view lamthanh's profileview lamthanh's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm