hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: - Ngẫu đối[TO BOTTOM] 
 


cuoitroidaygio
date: 07-02-02
time: 03:00:49
total posts: 215

Họa cầm hữu nguyệt, xa xa nhớ
Kỳ thi vô tửu, gần gần quên ...

(^_^)
view cuoitroidaygio's profileview cuoitroidaygio's postsview cuoitroidaygio's photo
 


mailfish
date: 07-02-02
time: 04:05:12
total posts: 1961

Gió ui, dịch ra tiếng việt được hông? chử nho fish hông hiểu, chỉ hiểu cái gì đánh đàn xa xa nhớ và uống gượu gần gần quên thôi khì khì


view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 07-02-02
time: 10:12:54
total posts: 1886

Thính khúc tỳ bà ... ưa ưa nhớ
Kiến mỹ nhân hề ... khó khó quên

Chiêu một hớp trà đường đã
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


auchau
date: 07-02-02
time: 13:15:44
total posts: 92

Hai câu của Gió coi vậy mà hóc búa dữ nhe, gồm có Cầm, Kỳ, Thi và Họa là 4 cái hay . Rồi Hữu đối Vô, Nguyệt đối Tửu, Xa đối Gần, Nhớ đối Quên .

Để auchau dùng tứ đổ tường tiếp chiêu thử xem sao ... hihihi

Tiên nhật tửu sắc, lên lên bắc
Hậu dạ nghiện bài, xuống xuống nam
view auchau's profileview auchau's postsview auchau's photo
 


cuoitroidaygio
date: 07-06-02
time: 23:55:25
total posts: 215


Hiệp sỹ Tây ngộ cầu viên nguyệt
Quân tử Tàu nhất kiến hồng nhan

Chỉ là đối ngẫu lan man
Cảm tình bằng hữu "ủi an" góp lời

Fish ơi, ngẫu đối để chơi
Nói ra hư ý rồi rơi mất tình

Auchau, ấy đã hiểu mình
Vô hình hữu ảnh, làm thinh vậy mà

Mời Sơn huynh một hớp trà?
Thi ca ứng tiếp dăm ba ý này.

(^_^)


view cuoitroidaygio's profileview cuoitroidaygio's postsview cuoitroidaygio's photo
 


GioCayMatEm
date: 07-09-02
time: 07:55:20
total posts: 82

chữ nho..hay rượu nho đây ...
muh sao mờ ảo lòng này đâm chiêu
đọc hoài ....lui tới ..bấy nhiêu ...
muh vẫn hỏng hiểu ....thui tiêu tiêu rùi
chữ nho hỏng hiểu thì thui
lén đi mua rượu bay mùi ..thoáng hương
nhâm nhi ...rượu ngọt hơn đường
vu vơ, ca hát ...thưởng tài thi nhân !


GCME
view GioCayMatEm's profileview GioCayMatEm's postsview GioCayMatEm's photo
 


pttung
date: 07-10-02
time: 07:38:16
total posts: 146

Bạch nhật phi hà, cung cung nhẫn.....
Hàm khuyên nhất dạ, mạc mạc sầu .....

view pttung's profileview pttung's posts
 


pttung
date: 07-10-02
time: 07:40:16
total posts: 146

Quân tiếu hoàn đề vạn lý phong,
hàm tiêu nhất tiếu cửu vô kỳ.....
view pttung's profileview pttung's posts
 


pttung
date: 07-10-02
time: 07:43:24
total posts: 146

Cuoitroidaygio,

"Nhân thi kỳ cổ thiên hữu ngộ,
mạc giang ngẫu hứng đối đôi lời....."
view pttung's profileview pttung's posts
 


tQtoan
date: 07-10-02
time: 10:57:39
total posts: 34

wăng mồi đóng chổ, hut hut gió
lấy beer khui nấp, đẩy đẩy câu...

hehe

view tQtoan's profileview tQtoan's posts
 


auchau
date: 07-12-02
time: 12:06:49
total posts: 92

Hà giai nhân kiêu sa mộng ảo
Sơn mỹ nữ đài cát bồng lai

view auchau's profileview auchau's postsview auchau's photo
 


TrùngDương
date: 07-12-02
time: 12:20:02
total posts: 28

Chà .. Chà .. Đối đáp phải có khiếu mới đuợc . Già đây dốt chữ nho nhưng :
Xin phép tham "da" chút chút,
Hổng dám tham "thịt" nhiều nhiều .
view TrùngDương's profileview TrùngDương's posts
 


ThườngSơn
date: 07-12-02
time: 18:55:56
total posts: 1886

Kiến hồng nhan ... ưu lòng quân tử
Tri kỷ hề ... ái dạ mỹ nhân

Cám ơn Gió dải chén trà
Dăm ba câu tục gọi là tri ân
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm