hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Vô Đề Miên Man ...[TO BOTTOM] 
 


nangtho22
date: 07-01-02
time: 00:52:42
total posts: 17

Bất giác bồi hồi trong cơn mê
Tiếng xưa vang vọng, những đêm về
Ưu tư sầu gác còn trên gối
Hỏi mộng duyên nào, còn lê thê ...?

Hữu duyên thiên lý năng tương hội
Vô duyên đối diện bất trùng khôi
Nghĩa xưa, tích lý hồi còn bản
Phỏng sự hôm này còn hay thôi ...?

Bốn ngày biệt cách ngày phân bua
Sự tâm bất ổn chẳng phải đùa
Mới hay ý niệm, thường vương vấn
Đâu giải thoát nào, đặng vui mua ...?

Huynh huynh muội muội chuyện trước sau
Ai nặng nghĩa ai để mãi nào
Hờn ghen không dấu, sầu không vết
Đặng cuộc vuông tròn, chắng thương đau ...

view nangtho22's profileview nangtho22's posts
 


lamthanh
date: 07-01-02
time: 01:37:30
total posts: 157

Boy or girl
very cute poem !
view lamthanh's profileview lamthanh's posts
 


đại tiểu thơ
date: 07-01-02
time: 11:31:53
total posts: 128

Sis lamthanh này nhìn ẩu không hà ...đã là ng` mang nick Nàng Thơ rùi thì làm sao muh còn hỏi nam hay nữ ...thiệt tình nè ...sis NT ...làm vài câu vui hoạ nha

Đôi khi nghĩ trước rùi nghĩ sau,
Ai biết lòng ai, dạ thể nào ?
Miên man cho lắm, sầu chất lắm,
Cũng chỉ mưa rào, thoáng lao xao ...

Huynh huynh, muội muội, kết tình nhau,
Nặng nghĩa, nặng ân, chốn ba đào ...
Có ai nào muốn, sầu ghen kết,
Khi cuộc vuông tròn, những lao đao ...

Khá khen, con tạo những vần xoay,
Để người miên man nỗi ưu bầy ...
Có thương, mới biết là xa nhớ,
Có Tình, mới biết là ...ngất ngây ...
view đại tiểu thơ's profileview đại tiểu thơ's posts
 


nangtho22
date: 07-01-02
time: 11:55:59
total posts: 17

NT đón chào lamthanh và dtt ghé ngang nhà nghen

Đôi dòng miên man nghĩ xa xôi,
Đứng lên ngồi xuống, bồi hồi trong tâm ...


view nangtho22's profileview nangtho22's posts
 


TrùngDương
date: 07-01-02
time: 12:10:27
total posts: 28

Chà.. chà.. làm thơ hay quá, chắc già này về đi học lại đễ biết làm thơ .
view TrùngDương's profileview TrùngDương's posts
 


lamthanh
date: 07-01-02
time: 13:22:00
total posts: 157

Thật là dị sĩ với kỳ nhân,
Về đây tụ họp "Hội Phong Vân "
Tài tử giai nhân đều góp mặt,
Tao nhân mạc khách đến chen chân,
Đâu biết "vi-em" hấp dẫn thế
Nào ngờ " vô Net" mới đam mê,
Không biết mai rồi vui vẻ đó,
Còn giừ trong lòng như trước kia !!![BACK TO TOP]view lamthanh's profileview lamthanh's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm