hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Con trai![TO BOTTOM] 
 


babipig
date: 05-21-02
time: 14:29:15
total posts: 601

hihih yeah anh TS, babi do not like to have have a bf who làm nail for living, but will love to have a bf who care for my nail hihihihih cái đó là romantic đó mà, hihihi có fải hông anh TS hihihi

Còn anh hai (halflife) hihihi babi loves guys lắm mà, đâu có ăn hiếp guys đâu nè, hihih anh nói bẩy bã không à

Theo như babi nghĩ đó those guys who làm nail, lưòi biếng đi hoc, chi muốn hoc, nghề gì đê làm to survive thôi, tai vì babi có một người guy friend who làm nail đó, but babi hông like him làm nail cho babi đâu, I would feel so weird if he làm nail cho babi
view babipig's profileview babipig's posts
 


mailfish
date: 05-21-02
time: 14:36:33
total posts: 1961

OK có anh nào tình nguyện... cắn móng tay cho BabiPig hông, romantic lắm á hehe
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


babipig
date: 05-21-02
time: 15:00:54
total posts: 601

cái gì cắn móng tay á fish, hihihi of course hông fái là cắn rồi, cắn nóng tay is nasty, dirty se có germ in the mouth á, tới chừng đó thì ai dám kiss đây right???
view babipig's profileview babipig's posts
 


TieuThoLuuManh
date: 05-22-02
time: 02:52:18
total posts: 173

eh Babi coi chừng người ta hông.......coi chừng cắn trúng chỗ khác là tiêu đời của Babi đó nha............
view TieuThoLuuManh's profileview TieuThoLuuManh's postsview TieuThoLuuManh's photo
 


ThườngSơn
date: 05-22-02
time: 10:43:20
total posts: 1886

Babi, bf của Babi nếu không phải là guy làm nails professional coi chừng làm cho Babi sứt hết real nails của Babi đó Lúc đó tới Thường Sơn xin thuốc thì mắc công lắm hihihi
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


TriÂm
date: 05-22-02
time: 15:02:53
total posts: 651

Babi ơi , dù có chuyện gì xảy ra đi nửa cũng đừng có tới TS mà xin thuốc nha . Để TAm nói nhỏ cho Babi nghe, TAm nghe đâu là TS không phải là thầy tu thật sự ; nhớ đề phòng nha Babi
Còn về bf làm móng tay cho Babi đó , TAm đề nghị là Babi tự làm để khỏi mất công thiếu nợ .
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


ThườngSơn
date: 05-22-02
time: 15:23:49
total posts: 1886

Thầy tu chân chính đâu cần phải cạo đầu, TS tu ở trong con tim mà, nên ít có ai biết lắm hihihii Nên Tri Âm cũng không biết luôn . hihihihi
Babi nhớ chừng nào có bị sứt móng tay thì tới TS xin thuốc nhe, free đó . Đừng có nói ai nghe hết nghe hông ?
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


babipig
date: 05-22-02
time: 20:00:39
total posts: 601

hmm babi hong sợ đâu, If he làm nail cho babi thì babi fai tin tương him mà, and babi believe he se hông làm đâu hay là sứt móng tay cũa babi đâu, hihih tại vì he sẽ becareful đó nhà, therefore anh TS yên tâm đi hihihi babi hông đi xinh gì hết á

Thanks TriÂm nhe, babi gióng con trai lám, hông biết làm móng tay cho myself đâu, toàn là my sis or my bro làm cho babi không à, babi dummy lám, chẵng biết làm gì hếtl, chĩ biết ăn và ngũ, đi học and đi làm thôi á

Have fun nhe
[BACK TO TOP]view babipig's profileview babipig's posts
 
 PAGE  1  [2]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm