hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Lạc
 

Hoaitunhan
date: 08-12-19
time: 11:22:11
total posts: 1

Anh về
với lại Chơi vơi
Để em tìm lại cuộc đời
ước mơ
Gặp nhau
trong đoãn đường hờ
Để cho anh lạc vườn thơ
quên về

HTN
view Hoaitunhan's profileview Hoaitunhan's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm