hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: LINH HỒN GIAO HƯỞNG
 

NguoiTho
date: 03-25-18
time: 12:50:20
total posts: 85

LINH HỒN GIAO HƯỞNG

Trở lại nơi, ngày ba đưa con đến
Gần hai năm mà tưởng mới hôm qua
Gió hiu hắt, nắng nhuộm vàng trên mộ
Hàng bia buồn nghiêng ngả bóng phôi pha

Bên gốc cây ánh chiều rơi lỗ trỗ
Con nằm im, an phận chiếc quan tài
Nghe thổn thức tiếng nấc ngưng ngang cổ
Nuốt vào tim giọt nước mắt ngắn dài

Cửa lò thiêu đưa con vào vĩnh cửu
Chặng đường cùng thánh giá vác trên vai
Ba theo sau thân người như lá rũ
Vợ con con, tan tác mảnh hình hài

Ðây là chỗ ba đưa tay tiễn biệt
Nơi cuối cùng con nhận mấy bông hoa
Hoa nhiều sắc nhưng riêng ba màu tím
Tím trong lòng và tím cả ngoài da

Ðây lò thiêu với tầng cao điện thế
Năm ngàn volt, ngọn lửa trắng lập lòa
Nóng như thế mà con đành chấp nhận
Tro bụi rồi, ôi giọt máu của ba!

Nay đứng đây gọi hồn con vất vưởng
Theo gió mây hãy về đậu vai này
Hai cha con, hai linh hồn giao hưởng
Ðể ba tìm hạnh phúc một vài giây...

ĐÔNG ANH


SOULS' HARMONY

I have now returned here where I saw you away
Nearly two years ago but it seems just yesterday.
The wind blows gently, the sun sheds yellow light
On the row of lopsided tombstones – what a blight!

The evening sun fell on every spotted tree root,
You were resting resigned in the coffin deaf mute.
Relatives couldn't help you being forever to depart,
Swallowed their choked sobbings into their heart.

Thru the crematory as to eternity a passport holder
At last stage you carried the cross on your shoulder.
I followed you, hanging down like a stooping leaf;
Your wife and children sank in inconsolable grief.

Here is the place I waved my hand in mind so sour
The last location you received each farewell flower:
The flowers were multicolored, but in such a dole
They were purple, grey, livid, dark inside my soul.

This is the crematorium with high-tension potential
Five thousand volts, to integrate with the essential
That to it even so hot, you were to yourself resign
Into dust, back to dust, oh this dear scion of mine.

I am standing here to invoke your wandering spirit
Relying on wind and clouds onto my shoulder to sit
So that father and son, our two souls harmonize,
I find happiness though in a jiff ceasing to agonize.

Translation by THANH-THANH


view NguoiTho's profileview NguoiTho's postsview NguoiTho's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm