hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: NHỚ ƠI
 

NguoiTho
date: 03-25-18
time: 12:48:44
total posts: 85

NHỚ ƠI

nơi nào là chỗ tận cùng
cho lòng ngưng lại điệp trùng nhớ ơi!

từ sâu mái rạ ru đời
từ trong dòng sữa mớm lời nuôi thân
từ em ướm lụa bên sông
từ trăng vàng rực cánh đồng lúa thơm
từ Buôn lửa hội bập bùng
từ chiêng trống dậy núi rừng Tây Nguyên
từ nguồn cội tới hồn thiêng
muôn ngàn mạch chảy qua miền nhớ tôi
không bao giờ nỗi nhớ vơi
về quê hương mẹ suốt thời lưu vong

không nơi nào, chỗ tận cùng
để lòng ngưng lại điệp trùng nhớ ơi!

CAO NGUYÊN


ELEGY

Where is the terminal end
For my heart to stop nostalgia that would extend?

From Mom under the thatch roof who lulled me;
From her breasts that fed my body in glee;
From the girl on the riverside who tried silk yield;
From the yellow moon over the fragrant rice-field;
From the highland hamlet fest with flickering fire,
Gongs and drums' echoes from forests that aspire;
From the somatic source to the sacred soul
With thousands of streams thro my nostalgic hole.
Never will ever cease my longing for
My dear motherland deep in all my exile's life core.

There is nowhere the terminal end
For my heart to stop nostalgia that would extend!

Translation by THANH-THANH

view NguoiTho's profileview NguoiTho's postsview NguoiTho's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm