hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: PHI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG & SÂN BAY GIA LÂM
 

Thanh-Thanh
date: 04-24-06
time: 10:21:31
total posts: 87

PHI-TRƯỜNG �?À-NẴNG
& sân bay Gia Lâm

PHI-TRƯỜNG �?à-Nẵng là sân-bay lớn nhất, sau Tân-Sơn-Nhất của Thủ �?ô Sài-Gòn.
Hôm ấy, tôi có việc vào trụ-sở của Hãng hàng-không Hoa-Kỳ thì thấy ông Vũ Hồng Khanh, là lão-lãnh-tụ của Việt-Nam Quốc Dân �?ảng, đáp phi-cơ “Air America�? từ Sài-Gòn ra . Có nhi�?u nhân-vật cao-cấp của chính đảng ấy tại các Tỉnh+Thị ngoài này đến đón ông; h�? dùng xe hơi mà trên xe nào cũng có gắn đảng-kỳ. Ông ra Mi�?n Trung với một mục đích: hòa-giải để thống-nhất các hệ-phái vẫn chống-phá nhau lâu nay . Việc ấy tôi đã biết trước; nhưng tôi không định đến xem mà chỉ tình-c�? thấy thôi .
Sau đó, tôi v�? văn-phòng thì được Sở �?ặc-Cảnh Thị-Xã �?à-Nẵng báo-cáo là ông Vũ Hồng Khanh đã đáp phi-cơ “Air Vietnam�? ra đến nơi rồi .
Một trong các lý do báo-cáo sai lầm là vì không có nhân-viên Cảnh-Sát gác tại phi-trư�?ng.
HÃNG hàng-không dân-sự “Air Vietnam�? dùng chung phi-trư�?ng �?à-Nẵng với các phi-cơ quân-sự của Sư �?oàn I Không-Quân; nhưng tại cổng vào phi-trư�?ng thì chỉ có một nhân-viên Quân-Cảnh canh gác. Nhân-viên này không kiểm-soát thư�?ng dân, và thư�?ng không cho thư�?ng dân đi lẻ vào phi-trư�?ng. Xe “Air Vietnam�? chở hành-khách và hành-lý, cùng các loại xe-hơi khác, vào đến nhà-ga thì hành-khách lẫn-lộn với những ngư�?i đi đưa, đi đón, cũng như các ngư�?i vào ra buôn bán tại đây; và hành-lý thì lẫn-lộn với đồ đạc, vật dụng của câu-lạc-bộ sân bay; nên khó phát-hiện, ngăn-ngừa kẻ gian, việc gian.
Chỉ riêng một việc, cứ mỗi buổi chi�?u, nhất là cuối tuần, khoảng bốn/năm gi�?, là có hằng chục cô-gái có vẻ là con nhà-lành, nữ-sinh, chực sẵn ở cổng để các phi-công ra đón nhận vào, ở lại suốt đêm bên trong cư-xá sĩ-quan, cũng đã là một sơ-hở đối với an-ninh nội-vi phi-trư�?ng rồi .
Tôi đã nêu vấn đ�? này ra, và phải can-thiệp với các giới-chức an-ninh quân-sự liên-hệ, nên Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Thị-Xã �?à-Nẵng mới cắt nhân-viên Cảnh-Sát dân-sự đến gác, kiểm-soát thư�?ng dân vào ra ở cổng phi-trư�?ng quốc-tế quan-tr�?ng này của Việt-Nam Cộng-Hòa.

THẠC-SĨ VŨ VĂN MẪU
& LỰC-LƯỢNG HÒA-HỢP HÒA-GIẢI DÂN-TỘC

HÔM đó, tôi đến phi-trư�?ng �?à-Nẵng để quan-sát hoạt động của Toán Cảnh-Sát mới được cải-tổ, nâng lên thành Cuộc, sau khi xảy ra hai vụ không-tặc nổ phi-cơ “Air Vietnam�? – vụ trước kết-thúc ở Phú-Bài, và vụ sau chấm dứt ở Phan-Rang nhưng xuất-phát từ đây .
Thiếu-tá Tôn Thất Lộc – hồi còn ở Huế, là một giáo-sư tại Trư�?ng “Quốc-Gia Âm-Nhạc�? nay làm Trưởng-Cuộc ở đây, với tôi là chỗ bạn thân từ xưa .
Anh đùa h�?i tôi: tại sao g�?i là Trưởng-Cuộc, mà không là Cuộc-Trưởng – chữ “Trưởng�? đứng sau, như trong “Tiểu-Khu-Trưởng�?, “Chi-Khu-Trưởng�?, “Xã-Trưởng�?, v.v...
Tôi có biết một lý do, nhưng tránh trả l�?i .
Chỉ vì Trung-Ương đã khoái nên ch�?n chữ “Cuộc�? thay vì “Trạm�?, “Bót�?, “�?ồn�?, “Phân-Chi�?, để g�?i cấp Xã của Ngành/Ngh�? mình. Nhưng “Cuộc�? chỉ là biến-âm của “Cục�?, nếu g�?i “Cuộc-Trưởng�? thì nó đồng-nghĩa với “Cục-Trưởng�?; mà “Cục-Trưởng�? thì là chức danh của các đại-tá, có thể là tướng, đứng đầu các Cục tại Bộ Tổng-Tham-Mưu . G�?i cấp thấp nhất của mình là Cuộc-Trưởng có thể bị hiểu là xem các Cục-Trưởng khá cao bên quân-ngũ ngang hàng với các Cục/Cuộc-Trưởng dưới chót của mình. Vì thế nên phải đảo thành “Trưởng-Cuộc�? Cảnh-Sát Quốc-Gia .
L�?T sau thì các loại xe chở hành-khách và ngư�?i đi đón/đi đưa tấp-nập vào .
�?ại-tá �?àm Trung Mộc, luật-gia, một cấp chỉ-huy và giảng-sư kỳ-cựu của CSQG, hôm nay lên đư�?ng r�?i Vùng I sau mấy ngày thanh-tra ngoài này . Tôi đến nói chuyện với ông.
Một lát thì có đại-tá Lê �?ạt Công, Trưởng Phòng 2 Quân �?oàn III & Quân-Khu III – ra đây xử-lý thư�?ng-vụ trong lúc đại-tá Phạm Văn Phô, Trưởng Phòng 2 Quân-�?oàn I & Quân-Khu I đi công-tác tại Hoa-Kỳ – cũng đến phi-trư�?ng để vào Biên-Hòa . Tôi giới-thiệu hai ngư�?i với nhau . Công tưởng Mộc cũng ở trong ngành �?ặc-Cảnh như tôi, nên vỗ vai tôi mà nói với Mộc: “Cứ như tay này chúng tôi mới thật nể-vì. Tình-báo phải thế; tự-tin, tự-lực, chứ không che dù như mấy ngư�?i khác!�?
Một số đại-tá khác cũng đến. Tôi giới-thiệu đại-tá Dương Công Liêm với các đại-tá Mộc, Công, và Lê Bá Khiếu . Khiếu là Tỉnh-Trưởng Tỉnh Quảng-Ngãi . Liêm là Liên �?oàn-Trưởng Công-Binh Quân �?oàn II; anh cũng làm thơ như tôi từ thuở đôi mươi . �?ại-tá �?ỗ Tung là Trưởng Phái �?oàn VNCH trong Ban Liên-Hợp Quân-Sự 2-Bên.
PHI-CƠ đáp xuống.
Ban Lãnh �?ạo trung-ương của “Lực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc�? – hậu-thuẫn của đại-tướng Dương Văn Minh – tiến vào .
Thạc-sĩ Vũ Văn Mẫu, Chủ-Tịch, cùng với giáo-sư Võ �?ình Cư�?ng, Dân-Biểu Phan Xuân Huy, v.v...
Võ �?ình Cư�?ng, sau mư�?i mấy năm, vẫn nhận ra tôi . Anh h�?i tôi:
– Bây gi�? Thanh-Thanh làm gì, ở đâu ?
– Tôi hiện nay là Giám �?ốc Công-An Mi�?n Trung!
Chức-vụ Giám �?ốc-một-Nha-nhi�?u-Sở của tôi đã được quy định bằng một Sắc-Lệnh, nhưng văn-kiện ấy chỉ được phổ-biến hạn-chế, để bảo-mật tổ-chức của Ngành. Cảnh-Sát �?ặc-Biệt là danh-xưng mới của ngành Công-An.
Trước hôm tôi ra Vùng này, trong một bữa tiệc do một số bác-sĩ khoản đãi, đại-tá Lê Tr�?ng �?àm, Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng II, đã giới-thiệu tôi là tân-“Giám �?ốc Công-An Mi�?n Trung�?.
Cái tước-hiệu ấy đã có một th�?i tác động mạnh lên tâm-trí ngư�?i dân Mi�?n Trung. Tôi cố ý nhắc đến mấy tiếng ấy với Cư�?ng, là ngư�?i đã hơn một lần bị thẩm-vấn tại cơ-quan nói trên.
Cư�?ng quay lại giới-thiệu tôi với Mẫu:
– �?ây là thi-sĩ Thanh-Thanh, một ngư�?i anh-em từ xưa .
Thượng-nghị-sĩ Vũ Văn Mẫu chào, bắt tay tôi, và nói:
– Rất hân-hạnh được biết đại-tá.
Các ngư�?i kia cũng chào và bắt tay tôi . Tôi cư�?i nhấn mạnh với Phan Xuân Huy:
– Ông Dân-Biểu ở ngoài này thì tôi đã có biết rồi . Trong Vùng trách-nhiệm của tôi mà!
Huy là thành-viên giảng-huấn của Viện �?ại-H�?c Huế; nhưng y bí-mật hoạt động cho Việt-Cộng, �?ặc-Cảnh chúng tôi đã có đầy đủ hồ-sơ . Cũng như Dân-Biểu Nguyễn Công Hoan của Tỉnh Phú-Yên, mà tôi biết được hồi tôi nắm Ngành �?ặc-Cảnh Vùng II . Và nhi�?u ngư�?i khác, vân vân.
H�? là nhân-vật dân-cử, được quy�?n bất-khả xâm-phạm, nên gây khó-khăn cho Ngành An-Ninh.
Cư�?ng thân-Cộng, Huy th�?-Cộng, đ�?u là quân-sư của Mẫu, khích động đại-khối quần-chúng ở ngay trong vòng đùm-b�?c của Chính-Quy�?n Quốc-Gia .
Lực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc tổ-chức mít-tinh khắp nơi, công-khai đòi-h�?i Việt-Nam Cộng-Hòa đơn-phương ngưng bắn, tiến tới bắt tay với kẻ thù. �?i�?u lạ là không thấy có cấp+chức nào trong Chính-Quy�?n, từ trung-ương đến địa-phương, ra mặt đối đáp gì. Tôi bèn đ�?-nghị, và được thiếu-tướng Nguyễn Khắc Bình và chuẩn-tướng Huỳnh Thới Tây cho phép, đứng ra tiếp-xúc với h�? để tìm hiểu, trao đổi những vấn đ�? cần.
Lần này ra đây, h�? sẽ đi đâu và làm những gì, chúng tôi đã biết rõ rồi; một phần là nh�? �?ặc-Cảnh các Tỉnh liên-hệ, một phần là do mật-viên của tôi nằm ngay bên trong Chùa Tỉnh-Giáo-Hội �?à-Nẵng ở đư�?ng Ông �?ch Khiêm – là trạm đầu-tiên cũng như cuối-cùng của h�? trên mỗi chuyến đi các tỉnh Mi�?n Trung. Nhưng tôi giả-v�? như chưa biết gì, vừa để thăm dò thái độ của h�?, vừa để bảo-mật đư�?ng dây của mình:
– Quý vị dự định làm gì, nhất là tập-trung đông ngư�?i, vui lòng thông-báo cho Chính-Quy�?n địa-phương, để xin nhân-viên đến giữ an-ninh. �?ừng để xảy ra sự-việc đáng tiếc như vụ vừa rồi trong Nam. Quý vị thừa biết là Việt-Cộng sẵn-sàng trà-trộn vào đám đông.
Thạc-sĩ Mẫu đáp ngay:
– Vâng. Chúng tôi rất tiếc v�? vụ lộn-xộn vừa rồi trong đó, bởi vì đồng-bào đến dự quá đông, như cả biển ngư�?i sùng-sục, ra ngoài dự-liệu của chúng tôi . Nhưng chúng tôi đã chấn-chỉnh lại m�?i sự rồi . Xin đại-tá yên tâm...
VÀ rồi từ đầu đến cuối, dù cho đồng-bào tham dự các cuộc mít-tinh do Lực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc tổ-chức có đông đến đâu, trên khắp Vùng I vẫn không có gì đáng tiếc xảy ra .

HAI HẠ-SĨ-QUAN KHÔNG-QUÂN VNCH
LÀM NỘI-TUYẾN CHO VC

THIẾU-T�? Ngô Phi �?ạm, Chánh Sở Tác-Vụ, sau khi phối-kiểm, đã trình lên tôi kết-quả của một công-tác là đã phát-hiện được một tổ-chức nội-tuyến của Việt-Cộng bên trong Sư �?oàn I Không-Quân QL/VNCH đóng trong phi-trư�?ng �?à-Nẵng.
Nghiên-cứu tin-tức từ nhi�?u đư�?ng dây khác nhau, chúng tôi tìm ra một số mục-tiêu, trong đó có hai trung-sĩ Không-Quân, một ngư�?i thợ sửa chữa xe đạp/xe-gắn-máy, và một nữ-giáo-viên.
Hai hạ-sĩ-quan Không-Quân, tên Hạ và �?ông, thì tùng-sự tại bộ-phận Kỹ-Thuật, bên trong phi-trư�?ng. Ngư�?i thợ sửa chữa xe, tên Xuân, thì dựng một cái quán cóc, làm nơi hành-ngh�? và cư-trú, ở Quận Nhì. Cô giáo, tên Thu, thì dạy và ngụ ở Quận Ba, bên kia sông Hàn.
Theo dõi các mục-tiêu này thì thấy hai viên trung-sĩ thư�?ng-xuyên đem xe ra chữa ở quán của Xuân; cô giáo, từ bên Quận Ba, cũng thư�?ng qua đây, đóng vai tình-nhân của Xuân. Nhưng Thu thì đẹp, có h�?c, còn Xuân thì chỉ là một ngư�?i thợ thô quê, trong lúc cả Hạ lẫn �?ông thì bảnh trai hơn. Thế mà Thu chỉ đến gặp Hạ/�?ông tại quán của Xuân, không hẹn nơi khác, không có bạn trai nào khác, và cũng không ở nán lại lâu hơn với Xuân khi chỉ còn lại “một cặp tình-nhân�? với nhau . �?ó là sơ-hở trong việc ch�?n dùng ngụy-thức/ngụy-tích của bốn tên này .
Cuối cùng, nội-tuyến của ta xác-nhận:
– �?ịch sẽ phá-hoại bên trong phi-trư�?ng.
�?�?c lại báo-cáo của các điệp-viên, tin chắc ở độ trung-thực của các nguồn tin, tôi li�?n thảo-luận với đại-tá Lê Quang Nhơn, Chánh Sở I An-Ninh Quân �?ội, để có biện-pháp ngăn-ngừa kịp th�?i .
Biện-pháp mà tôi đ�?-nghị là giao hai hạ-sĩ-quan liên-can cho tôi, vì bên Quân-An chưa biết gì v�? hành-tung của kẻ khả-nghi, và tôi thì phải bảo-mật mật-viên của mình.
Nhơn trình lên Bộ Tư-Lệnh Quân �?oàn I và bàn-bạc với Bộ Tư-Lệnh Sư �?oàn I Không-Quân, xong li�?n đồng-ý để tôi câu-lưu cặp Hạ+�?ông để đi�?u-tra .
Tôi giao hai hạ-sĩ-quan Không-Quân nói trên cho �?ạm và Văn, cầm chân chúng tại một “nhà an-toàn�?, suốt trong hai tuần.
�?ÂY là lần đầu, Cảnh-Sát �?ặc-Biệt, dân-sự, bắt giam & thẩm-vấn quân-nhân, trong khi chưa có bằng-chứng quả-tang.
Như thế tức là chúng tôi phải phá tổ-chức �?ặc-Công nội-tuyến này của Việt-Cộng; do đó, chúng tôi phải bắt cả cô giáo Thu lẫn anh thợ Xuân. Nhưng không hiểu sao tên thợ chữa xe đã biến mất tăm.
Rốt cuộc, �?ặc-Cảnh lấy được l�?i cung của giáo-viên Thu . Ả chỉ là liên-lạc-viên, trung-gian nhận+chuyển chỉ-thị & báo-cáo giữa một cán-bộ Việt-Cộng Liên-Khu & Quân-Khu V với tên Xuân, và với Hạ+�?ông qua tên Xuân; tên này là một Tổ-Trưởng nằm vùng, đặc-trách đư�?ng dây Không-Quân trong phi-trư�?ng quân-sự này .
Những l�?i khai này của ả phù-hợp với tin tình-báo nội-tuyến của chúng tôi .
Ả khai là ả không biết nội dung chỉ-thị & báo-cáo; tuy nhiên, ả có thoáng nghe Xuân và Hạ+�?ông nói ra những tiếng như “h�?a đồ�?, “chất nổ�?, “kho bom�?, “thoát-ly�?.
Hai tên Hạ & �?ông thì chối quanh-co . �?ưa cho chúng xem các tấm ảnh chụp được lúc chúng đến tiếp-xúc với Xuân & Thu tại quán của Xuân thì chúng xác-nhận có đến, nhưng chỉ đến để chữa xe, và chỉ tình-c�? gặp Thu, thấy Thu dễ mến nên có chuyện-trò vu-vơ mà thôi .
Chúng tôi trả lại cho Quân-An và Không-Quân hai hạ-sĩ-quan liên-can, tóm-tắt kết-quả h�?i cung, ghi rõ nội dung tin-tức �?ặc-Cảnh nhận được, đ�?-nghị canh phòng cẩn-mật kho bom và các phi-cơ, đi�?u-chuẩn an-ninh các phần-tử khác, nhất là theo dõi sít-sao hai trung-sĩ này, nếu cần thì thuyên-chuyển chúng đi nơi xa hơn.
MỘT tuần trước ngày �?à-Nẵng thất-thủ, vào một buổi sáng đẹp tr�?i, bỗng-nhiên có hai tiếng nổ khủng-khiếp vang lên, làm rung-chuyển cả thành-phố lẫn vùng tiếp-giáp ở phía ngoại-ô . Lúc đó tôi đang trên đư�?ng từ Quận phía biển qua cầu Trịnh Minh Thế để v�? cơ-quan, nhìn thấy ở hướng phi-trư�?ng một vầng lửa khói bốc cao như một cây nấm nguyên-tử trong phim Hiroshima và Nagasaki của Nhật bị Mỹ ném bom vào năm 1945.
Hai kho dự-trữ bom lớn, kể cả h�?a-tiễn/napalm, của Sư �?oàn I Không-Quân, dùng để oanh-tạc Việt-Cộng trên khắp Quân-Khu I, đã bị phá-hoại, nổ tung.
An-Ninh Quân �?ội Sở I, An-Ninh Quân �?ội �?à-Nẵng, An-Ninh Phi-Trư�?ng/Không-Quân, v.v... tức-tốc nỗ-lực đi�?u-tra .
Chúng tôi cũng cùng đi�?u-tra bên ngoài, nhưng dò tìm xem thì không gặp được hai tên Hạ & �?ông.
(Sau khi tôi bị bắt từ Nha Trang giải ra �?à Nẵng, ở đây tôi đã dò h�?i các đồng bào �?à Nẵng bị bắt v�? tội “phản động hiện hành�? thì h�? cho biết có thấy tên Hạ mang lon thượng úy, làm việc ở trụ sở Công An Phư�?ng Thạc Gián, còn tên �?ông thì không biết giữ chức vụ gì mà mặc dân phục, làm việc ở Ủy Ban Nhân Dân Phư�?ng Thanh Bình).

CHUẨN-TƯỚNG NGUYỄN HỮU HẠNH

HÔM ấy tôi đi Sài-Gòn.
�?ến gi�? ra sân để lên phi-cơ, đại diện của Trạm “Air Vietnam�? m�?i tôi ra trước, nghĩa là đi qua hàng-rào dò tìm vũ-khí đựng trong hành-lý xách tay và mang trong ngư�?i . Nhân-viên hữu-trách tươi cư�?i đưa tay m�?i tôi đi qua, không rà soát gì. H�? đã biết tôi là ai, và biết là tôi hẳn có mang theo ít nhất là một súng lục phòng-thân.
Trên sân đã có độ mươi sĩ-quan, đa-số là đại-tá Trưởng-Phòng tại Bộ Tư-Lệnh Quân �?oàn I . H�? đứng một hàng, trong lúc một đại-tá khác thì đứng trước mặt chuẩn-tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Tôi đoán là viên đại diện ng�? l�?i tiễn-đưa, và Hạnh đáp l�?i giã-từ.
HÔM qua, tôi đã gặp Hạnh trong phòng-giấy của đại-tá Hoàng Mạnh �?áng, Tham-Mưu-Trưởng Quân �?oàn. �?áng đại diện trung-tướng Ngô Quang Trưởng, Tư-Lệnh Quân �?oàn I & Quân-Khu I, triệu-tập chúng tôi đến h�?p bàn v�? tình-hình Việt-Cộng và hoạt động phối-hợp tình-báo giữa các cơ-quan. Cùng có mặt lúc đó là các đại-tá, Nguyễn Xuân Lộc của Cảnh-Lực Vùng I, Phạm Văn Phô của Phòng 2 Quân �?oàn I, Lê Quang Nhơn của Sở I Quân-An.
Chúng tôi đang h�?p thì chuẩn-tướng Nguyễn Hữu Hạnh vào . Hạnh là Thanh-Tra-Trưởng của Quân �?oàn này . Các sĩ-quan kia thì đã gặp Hạnh nhi�?u lần, lúc không có tôi, nên h�? tưởng tôi mới gặp lần đầu; do đó, đại-tá Lộc giới-thiệu tôi .
Nhưng Hạnh đã tươi cư�?i bắt tay tôi:
– Chúng tôi đã quen nhau từ trong Quân-Khu II .
TRONG đó, cơ-quan cầm đầu quân-sự cấp Vùng chia ra làm hai:
Bộ Tư-Lệnh Quân �?oàn II thì đóng ở Pleiku, và Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II thì đóng ở Nha-Trang.
NHƯNG Quân �?oàn II & Quân-Khu II hầu như không dung các Phó tướng-quân.
Trước hết là chuẩn-tướng Lam-Sơn.
Ông tên thật là Phan �?ình Thứ, nổi tiếng nh�? đa-tài . Nhưng, chữ tài li�?n với chữ tai một vần. Trong một buổi lễ, ông mặc lễ-phục, cùng với Cố-Vấn đi kiểm-soát các hàng quân. Viên Cố-Vấn Hoa-Kỳ th�?c khăn tay vào trong nòng súng của một quân-nhân, thì thấy khăn dính dầu dơ: lính không chùi sạch khẩu súng của mình. �?ể nêu bằng-chứng tắc-trách của lính dưới quy�?n của ông, viên sĩ-quan �?ồng-Minh quệt vết dầu dơ từ chiếc khăn tay của anh-ta vào áo của ông. �?áp lại sự xúc-phạm ấy, ông đã giáng vào má anh-ta một cái tát tai . Vì thế, ông bị trù dập liên-hồi . Khi chuẩn-tướng Lam-Sơn làm Phó Tư-Lệnh Quân �?oàn II, ở Pleiku, một hôm có một quân-nhân vô-kỷ-luật xách súng đến tư dinh Tư-Lệnh định làm li�?u . Ông có mặt ở đó, ra lệnh cho y buông súng; nhưng y bất-tuân nên ông bấm cò. Vì thế, ông bị câu-lưu, truy-tố ra tòa .
RỒI đến chuẩn-tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Hạnh được cử làm Tư-Lệnh-Phó Quân-Khu II, ở Nha-Trang.
Tôi không liên-quan gì đến Hạnh, nhưng vì thói quen ngh�?-nghiệp tôi cũng tìm biết sơ-sơ đôi đi�?u v�? ông. Khi chuẩn-tướng Huỳnh Thới Tây ra Vùng II, ng�? ý muốn ghé thăm Hạnh, là tôi đưa Tây đến trụ-sở Quân-Khu, vào thẳng phòng-giấy của Hạnh, khiến ông ngạc-nhiên sao tôi biết ông ngồi ở chỗ này .
Hạnh không được viên tướng Tư-Lệnh Vùng này ưa; nên ông ra Quân �?oàn I & Quân-Khu I, làm Tổng-Thanh-Tra .
Là một trong số mấy tướng bị cho giải-ngũ, vào đầu tháng 3-1974, Hạnh đến phòng-giấy Tham-Mưu-Trưởng để chào từ-biệt đại-tá Hoàng Mạnh �?áng; nhân gặp chúng tôi, ông cũng luôn thể ng�? l�?i chia tay chúng tôi .
Tuy ông giữ vẻ tự-nhiên nhưng tôi cảm thấy gi�?ng nói vẳng lên đôi chút bất-mãn từ trong lòng ông.
Khi Hạnh đã ra kh�?i phòng, �?áng nói với chúng tôi:
– Ông ta là tướng-mặt-trận thật-sự, chứ không phải là tướng-văn-phòng đâu .
Nhưng �?áng nói thêm:
– Mấy tay đó có cần gì đồng lương quân đội, giải-ngũ thì thôi, đâu thiếu gì ti�?n.
SẴN trớn, �?áng nói qua chuyện buôn lậu của một tư-lệnh của một đơn-vị cũng đóng ở �?à-Nẵng này:
– Một hôm, có một đàn-em của hắn từ trong Sài-Gòn g�?i điện-thoại ra, nhân-viên tổng đài nghe không rõ tên, tưởng là g�?i tôi nên chuyển đư�?ng dây đến tôi . Tôi mới “a-lô!�? là y nói li�?n: “Em đã gửi hàng ra rồi, chuyến này khá lắm; đại-tá cho ngư�?i ra đón; phi-cơ X; cất cánh lúc Y gi�?; thằng Z mang đi .�?
NGỒI ở phòng-giấy của đại-tá �?áng, chúng tôi có dịp nghe+thấy thêm được đôi đi�?u . Tỷ như có lần, đầu năm 1975, nghe điện-thoại xong, ông bảo bên kia ch�? máy, để ông vào trình trung-tướng. Ông qua phòng-giấy tướng Ngô Quang Trưởng, trình xong, v�? trả l�?i ngư�?i bên kia:
– Trung-tướng chỉ-thị anh em Không-Quân, khi thấy xe tăng, xe tải, bộ đội của chúng di-chuyển trên đư�?ng-mòn Hồ Chí Minh, dù ở trong tầm oanh-kích của ta thì cũng đừng hành động gì, cứ để cho chúng tiếp-tục chuyển quân vào Nam...
SAU tôi là Ban Lãnh �?ạo trung-ương Lực-Lượng Hòa-Hợp Hòa-Giải Dân-Tộc ra sân. H�? v�? Sài-Gòn cùng chuyến với tôi . Tôi nghe Dân-Biểu Phan Xuân Huy nói với Thượng-Nghị-Sĩ Vũ Văn Mẫu và các bạn cùng phe:
– Tao có mang súng mà nó có rà ra đâu!
Mẫu nói:
– Máy-móc gì rồi cũng thua con-ngư�?i mà thôi!
Tôi nghĩ rằng các nhân-viên kiểm-soát thừa biết là các nhân-vật dân-cử được cấp vũ-khí tuỳ-thân.
Chuẩn-tướng Nguyễn Hữu Hạnh cùng các sĩ-quan đi đưa, và thạc-sĩ Vũ Văn Mẫu cùng nhóm đồng-hành, đã đến cầu thang phi-cơ, nhưng bị nhân-viên hàng-không chận lại chưa cho lên.
Viên đại diện Trạm “Air Vietnam�? m�?i tôi lên trước, đợi tôi ngồi xong mới để cho các hành-khách khác lên.

NGƯỜI HÀNH-KH�?CH �?ẶC BIỆT

*
HƠN bảy năm sau, ngày 15-7-1981, cũng tại chỗ này, viên Trưởng Công-An Việt-Cộng trong sân-bay �?à-Nẵng cũng chận các hành-khách lại, đợi tôi lên xong, ngồi yên vào chỗ, rồi mới cho các ngư�?i khác bước lên.

S�? là tôi bị h�?i cung nhi�?u lần, kể cả bởi một Phái-�?oàn mà chúng giới-thiệu là của Bộ Nội-Vụ Hung-Gia-Lợi; nhưng không khai-báo những gì đáp-ứng nhu-cầu của b�?n đi�?u-tra, nên Bộ Nội-Vụ Việt-Cộng phái hai cán-bộ cao-cấp vào �?à-Nẵng nhận và giải tôi ra Hà-Nội để “làm việc�? trực-tiếp với Công-An trung-ương.
Chúng nói:
-- Anh là số một đấy nhé. Tù “Ngụy�? mà được cho đi máy bay !
Ty Công-An Việt-Cộng Tỉnh Quảng-Nam �?à-Nẵng có 3 chiếc xe-hơi sang nhất, hiệu Peugeot đ�?i mới, mỗi chiếc một màu, tịch-thu của các nhà giàu địa-phương. Chúng dùng loại xe ấy để chở tôi đi+v�? giữa Trại Giam, trụ-sở Ty, các nơi cần đưa tôi đến, và sân bay. Tôi đã dùng qua cả 3 chiếc xe nói trên.

Sáng nay chúng đưa tôi vào phi-trư�?ng.


Ở chỗ trước kia chỉ là cái chòi với cây chận đư�?ng để nhân-viên CSQG và Quân-Cảnh xét giấy ngư�?i vào, nay là một trụ-sở đồn Kiểm-Soát của Công-An đư�?ng-hoàng. Tất cả xe-cộ đ�?u phải đậu lại sát bên l�? đư�?ng. Hành-khách, tài-xế, và m�?i ngư�?i khác, đ�?u phải vào trụ-sở, mang theo hành-lý xách tay -- hành-lý gửi riêng thì đã được soát tại trụ-sở Chi-Nhánh Hàng-Không Dân Dụng “Vietnam Airlines�? và được chất riêng trên xe của Hãng, có nhân-viên Công-An đi theo canh chừng.
Trong trụ-sở, m�?i ngư�?i đ�?u bị xét lại giấy-t�?, soát lại đồ-đạc và r�? khắp ngư�?i. Xong rồi, m�?i ngư�?i đ�?u được hướng-dẫn đi bộ ra đư�?ng, vượt qua một khoảng đư�?ng có vỉ sắt lát ngang, rồi lên đứng đợi ở chỗ xe sẽ đến đón phía trong.
Sau đó, mỗi xe được một nhân-viên Công-An lên ngồi cầm lái, chạy qua từ-từ trên tấm vỉ sắt nói trên. Có một hệ-thống điện-tử rà-soát dò-xét phía dưới đáy xe. Xong rồi xe mới được đem đến chỗ đón ngư�?i, giao cho tài-xế rước khách lái đi .
Thủ-tục kể trên không được miễn-trừ cho ai; xe tôi, là xe của Ty Công-An, với hai cán-bộ của Bộ và một tài-xế của Ty, cũng phải tuân theo. Và dù đây cũng là một sân bay quân-sự, nhưng không h�? có “Kiểm-Soát Quân-Sự�? (tên g�?i tương-đương “Quân-Cảnh�? của ta). Thẩm-quy�?n an-ninh hoàn-toàn trong tay Công-An -- dân-sự -- mà thôi .

RIÊNG tôi, chúng chở vào quá nhà-ga, đến một trụ-sở g�?i là “Công An Sân Bay �?à Nẵng�?, hình như ở chỗ trước kia là Trạm Hàng-Không “Air America�?.

Tại đây, chúng lại tái diễn lục-soát mấy xách đồ dùng và rà khắp ngư�?i của tôi, xong bảo tôi ngồi ch�? ở phòng-khách, rồi kéo nhau vào phòng trong, chắc là phòng-ăn.
Tôi nghe một tên từ Hà-Nội vào nói với tên làm Trưởng ở đây là phải chở tôi đi bằng máy-bay vì sợ nếu đi đư�?ng bộ thì có thể có “Mỹ+Ngụy�? giải-cứu d�?c đư�?ng.

Tôi nhìn lên tư�?ng thì thấy, ngoài các khẩu-hiệu thông-thư�?ng, có một hàng chữ:

“WELCOME COME TO VIETNAM!�? (dư một chữ “come�?)


�?ẾN gi�? phi-cơ cất cánh, tôi được chở đến nhà-ga, và cũng lại bị khám-soát, song không phải là s�? tay hoặc rà bằng cái dùi-cui chạy pin nghe kêu tè-tè như xưa, mà là đi ngang qua một hệ-thống màn ảnh mới được Việt-Cộng thiết-lập sau này, văn-minh như ở các nước Tự-Do .
Máy-bay là một phương-tiện di-chuyển đang còn hiếm-quý; hành-khách đa-số là cán-bộ Việt-Cộng cấp cao, cùng với một số Cố-Vấn Liên-Xô hoặc các nước khác mà chúng g�?i là chuyên-gia .
Tất cả đ�?u bị viên Trưởng Công-An phi-trư�?ng chận lại, để hai cán-bộ của Bộ Nội-Vụ đưa tôi lên trước, như đã kể trên 35.

SAÂN BAY GIA-LAÂM
KHI máy-bay đậu ở sân Gia-Lâm, Hà-Nội, tất cả hành-khách đ�?u vẫn ngồi yên. Hai viên Công-An giải tôi nói gì với ả tiếp-viên, ả này la to:
– Uả, các cô+bác xuống tàu đi chứ!
Khi đó h�? mới đứng lên. Có tiếng một ngư�?i trả l�?i:
– Tưởng là ch�? “�?oàn�? xuống trước đã chứ!
Thì ra h�? tưởng tôi và hai hộ-tống-viên là một Phái �?oàn (VC g�?i là �?oàn) ở cấp rất cao .
(Chi-tiết chuyến bay này đã được kể lại qua bài thơ “Hà Nội�? trong tập thơ “Cơn �?c-Mộng�? của Thanh-Thanh, do Xây Dựng xuất-bản, 1998).
Trong phòng khách ch�? tại nhà-ga sân bay Hà-Nội, tôi thấy có ghi một hàng chữ lớn:
WAI TING ROOM (waiting viết r�?i thành hai chữ).
Tôi xin đi tiểu thì được dẫn đến phòng vệ-sinh nam. Trên cửa phòng này có ghi:
MAN
Tôi nhìn v�? phía phòng vệ-sinh nữ thì thấy có ghi:
WOMAN
MỘT hôm, có dịp được cho đóng vai thư�?ng dân đi xem “Thủ �?ô�?, tình-c�? gặp một đại-sứ Việt-Cộng từ Phi-Luật-Tân trở v�? công-tác tại Bộ Ngoại-Giao, tôi đã nhắc đến mấy bảng chữ Anh ghi trên và giải-thích thêm cách dùng.
�?ẾN ngày 20-4-1982, tôi r�?i kh�?i Trại “Thanh-Liệt�?, thuộc Bộ Nội-Vụ, để v�? �?à-Nẵng, cũng bằng máy-bay, tôi để ý thấy các bảng tiếng Anh tại phi-trư�?ng Gia-Lâm đã được chỉnh lại, theo l�?i gợi ý của tôi, như sau:
WAITING ROOM (waiting viết li�?n thành một chữ)
GENTLEMEN thay cho MAN
LADIES thay cho WOMAN
Vào đến phi trư�?ng �?à-Nẵng tôi không được đưa trở lại trụ-sở Công-An Sân Bay nên không biết rõ chữ COME viết thừa đã được b�? bớt hay chưa, hay vẫn còn là:
WELCOME COME TO VIETNAM!

(trích hồi ký “Cảnh Sát Hóa�? - Quốc Sách Yểu Tử của VNCH – Xây Dựng tái bản 2005)

LÊ XUÂN NHUẬN

view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm