hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: TÔI ĐÃ GIỮ ĐƯỢC AN NINH CHO VÙNG I
 

Thanh-Thanh
date: 04-24-06
time: 10:19:59
total posts: 87

TÔI �?Ã GIỮ �?ƯỢC AN-NINH CHO VÙNG I
TRƯỚC TH�?NG TƯ �?EN 1975


Cuối năm 1973 (ngày 26-9), tôi đến Vùng I đảm-trách Ngành �?ặc-Cảnh tại đây .
Ngay lần đầu tiên tôi dự phiên h�?p hỗn-hợp với các cấp chỉ-huy an-ninh, tình-báo và phản-gián dân-sự và quân-sự tại địa-phương (đại tá Phạm Văn Phô, Trưởng Phòng 2 Quân �?oàn I; đại tá Lê Quang Nhơn, Chánh Sở I An-Ninh Quân �?ội; đại tá Nguyễn Xuân Lộc, Tư-Lệnh Cảnh Lực Vùng I; v.v...), thiếu-tướng Hoàng Lạc (Tư-Lệnh-Phó Quân-Khu I, đại diện trung-tướng Ngô Quang Trưởng, Tư-Lệnh Quân �?oàn I và Quân-Khu I) cho biết tình-hình chung, nhất là ngay giữa và xung quanh thành-phố �?à-Nẵng (nơi Quân �?oàn I và Quân-Khu I đặt tổng-hành-dinh, nơi bây gi�? là thủ-phủ cuả Mi�?n Trung) với các vấn-đ�? cụ-thể như sau:
Kho xăng lớn nhất cuả Quân-Khu I ở Liên-Chiểu, sát bên chân đèo Hải-Vân, đã bị Việt-Cộng tấn-công mấy lần rồi;
Các bồn xăng dự-trữ quan-tr�?ng khác, ở giữa nội-thành, cũng đã bị đặc-công Việt-Cộng cắt rào thép gai dở chừng;
Xe lửa từ Huế vào kh�?i hầm �?èo Hải-Vân là bị Việt-Cộng giựt mìn đ�?u đ�?u;
�?ặc-biệt ngay ở phiá nam Núi Ngũ Hành-Sơn, trực-thăng cuả trung-tướng Ngô Quang Trưởng cũng thư�?ng bị Việt-Cộng bắn sẻ, nên ông phải tránh vùng đó bằng cách bay vòng ra xa ...

Tôi không cần thắc-mắc tại sao các cơ-quan và đơn-vị Quân-Lực và Cảnh-Lực sở-tại đã không thanh-toán được các ung-nh�?t kinh-niên này .
Tôi li�?n tự-nguyện đảm-trách việc phục-hồi và bảo đảm an-ninh lâu đài cho các nơi kể trên.
Tôi còn đ�?-nghị để cho Cảnh-Lực nói chung, mà thật ra là �?ặc-Cảnh cuả tôi nói riêng, do tôi đích-thân nhập-cuộc, đảm-nhận vai trò chủ-trì trong các hoạt động cả chìm lẫn nổi, tiễu-trừ cộng-sản và duy-trì an-ninh lãnh-thổ, trên bất cứ vùng đất nào có thư�?ng dân cư-trú và sinh-hoạt, bắt đầu từ các Thành phố, Thị xã và Quận lỵ, trên khắp Quân-Khu .
Tôi chỉ xin một chữ ký cuả Tư-Lệnh Quân �?oàn I và Quân-Khu I, thông-báo việc này cho hết thảy các cơ-quan và đơn-vị quân-sự trên toàn Vùng đ�?u biết để tuân-hành.
Sau khi Trưởng Phòng 2 và Chánh Sở An-Ninh Quân �?ội hoan nghênh, thiếu tướng Tư Lệnh Phó tán đồng, trung-tướng Tư-Lệnh Quân �?oàn I và Quân-Khu I đã chấp-thuận đ�?-nghị ấy cuả tôi .

Một cuộc hành-quân “gương-mẫu�?

Khi tôi xuống sân thì có thể nói là hầu hết các cấp nam+nữ nhân-viên tại Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I đ�?u đổ dồn ra m�?i cửa lớn và cửa sổ để xem quang-cảnh mới lạ mới thấy lần đầu .
Bên này là hai trung đội Cảnh-Sát Dã-Chiến, khác hẳn trung-đội danh-dự trong lễ thượng-kỳ mỗi sáng đầu tuần, vì có mũ sắt trùm lưới ngụy-trang và mang ba-lô hành-quân, với vẻ mặt nghiêm lạnh khác thư�?ng. Bên kia là hai toán Thám-Sát �?ặc-Biệt, mặc áo quần Cảnh-Sát Dã-Chiến, nhưng đội bê-rê màu xanh lá cây cuả Lực-Lượng �?ăc-Biệt và được trang-bị nhi�?u loại súng máy lạ mắt. Phiá trước là một toán �?ặc-Nhiệm cuả Sở Tác-Vụ mặc giả thư�?ng dân: đồ đen, đồ nâu, mũ vải, nón lá, dép nhựa, giày bố...

Thám-Sát �?ặc-Biệt là danh-xưng mới cuả Thám-Sát Tỉnh (PRU: Province Reconnaissance Unit) do cơ-quan CIA trực-tiếp tổ-chức và sử dụng, bí-mật đột-nhập căn-cứ Việt-Cộng, do-thám, phục-kích, tấn-công, kể cả bắt cóc đối-phương. Sau Hiệp �?ịnh �?ình-Chiến Paris 1973, Thám-Sát Tỉnh được chuyển-giao cho các Tỉnh-Trưởng; nhưng các Tỉnh-Trưởng không cầm nắm được h�?. Sau đó, CIA chuyển-giao cho Cảnh-Sát Quốc-Gia; Bộ Tư-Lệnh CSQG giao cho Khối Hành-Quân là nơi đi�?u-hợp Cảnh-Sát Dã-Chiến và Giang-Cảnh; nhưng nơi đây không biết sử dụng PRU cách nào cho phù-hợp với nhau . Sau đó, PRU được giao cho Bộ Tư-Lệnh �?ặc-Cảnh, và mang tên Thám-Sát �?ặc-Biệt; nhưng Cảnh-Sát Quốc-Gia và �?ặc-Cảnh vẫn để cho Thám-Sát �?ặc-Biệt được bán-tự-trị (quản-trị nhân-số, lương-bổng, v.v...) và hoạt động riêng, như hồi còn là PRU.
Nhận thấy đó là lực-lượng hữu-ích mà tôi cần có, như những đơn-vị biệt-kích cuả Công-An ngày xưa, nên tôi đích-thân trực-tiếp sử dụng, không để phí phạm ti�?m-năng cơ-hữu cuả Ngành mình.
Cảnh Sát Dã-Chiến thì thỉnh thoảng cũng có đi hành quân, nhưng hoặc là dưới quy�?n Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Sắc Phục, hoặc là dưới quy�?n Uỷ Ban Phụng Hoàng, tuy có �?ặc Cảnh tham gia nhưng không thuộc quy�?n chỉ huy cuả �?ặc Cảnh, nên không khai dụng được tin tức tình báo cấp th�?i . Tôi muốn kiêm phần trực tiếp đi�?u động lực lượng ấy trong các hoạt động chống Cộng để tận-dụng và phát-huy ti�?m-năng cuả m�?i ngư�?i.

Tôi có thể tập-trung các bộ-phận Biệt-Tác, �?ặc-Nhiệm, và Thám-Sát �?ặc-Biệt, thuộc �?ặc-Cảnh, tại bất-cứ địa điểm nào khác, để làm nơi xuất-phát; nhưng tôi cố ý trình diễn như thế là để nói lên cho m�?i ngư�?i biết rằng: Cảnh-Sát Dã-Chiến cũng phải hành-quân diệt Cộng; các đơn-vị thuộc các Khối khác nhau cuả Cảnh-Sát Quốc-Gia cũng có thể phối-hợp công-tác với nhau; và từ nay tại Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Vùng I đã có ngư�?i đứng ra tổ-chức và đi�?u-hợp các hoạt động chủ động và tích-cực rồi (đi�?u mà các nơi khác chưa ai làm). Vì thế, chúng tôi g�?i đây là một cuộc hành-quân gương-mẫu .

Tôi đích-thân đi đến Xã Hoà-Long, thuộc Quận Hoà-Vang, Tỉnh Quảng-Nam, chỉ dẫn cho thiếu-tá Ngô Phi �?ạm (Chánh Sở Tác-Vụ cuả Nha �?ặc-Cảnh) đi�?u-khiển các đơn-vị khác nhau phối-hợp với nhau, bố-trí công-tác cho từng bộ-phận và cả từng cá-nhân tham-gia cuộc hành-quân này.

�?ây là khu-vực Việt-Cộng nấp lén bắn súng lên trực-thăng cuả trung-tướng Ngô Quang Trưởng, bao gồm những rừng cây rậm-rạp, xen lẫn với những tảng đá, ngôi mộ, hào rãnh, l�?u chòi, từ phiá nam Núi Non Nước vào đến ven làng. Việt-Cộng không ám-sát, bắt cóc, phục-kích, tuyên-truy�?n, thu mua; chúng không trực-tiếp nhắm vào đối-tượng trên đất, mà chỉ nhắm vào mục-tiêu trên không: ấy là nhân-vật quan-tr�?ng số một cuả toàn Quân-Khu. Muốn làm việc đó, chỉ cần vài tay thiện-xạ, am-thạo ngõ-ngách xung quanh để dễ tháo lui, có chỗ cất giấu súng đạn an-toàn, có thể nấu nướng ăn uống tại chỗ để kh�?i v�? nhà, và có thể có những đồng-loã canh gác cảnh-giới m�?i sự bất-thư�?ng. Chúng có thể dùng ngụy-thức làm ruộng, làm rẫy, giữ bò, chăn dê, tát cá, bắn chim, câu ếch, bẫy cu...

Trong cuộc hành-quân này, chúng tôi không tấn-công, đột-nhập, chạm súng; mà chỉ áp dụng các kỹ-thuật chuyên-môn v�? mặt chìm cuả Ngành mà thôi.
V�? mặt nổi, chúng tôi đã khám-phá ra được, cuả đặc-công Việt-Cộng, nhi�?u chốt điểm quan-sát, hang hốc nấp-ẩn, lối nẻo thoát-thân; cũng như lùng tìm, tịch-thu được cuả chúng nhi�?u vũ-khí, lương-thực, v.v... cất giấu rải-rác xung quanh...

�?ặc-biệt là tôi chưa nh�? địa-phương, nhất là bên phiá Quân-Lực, tiếp sức, như Bộ Tư-Lệnh Quân �?oàn I & Quân-Khu I đã chuẩn-y; nhưng khi thấy chúng tôi đến hoạt động, các nhân viên Cảnh Sát Xã và nhi�?u Nghiã-Quân đồn-trú gần đó đã tự động đến tham-gia.

Các cuộc hành-quân “gương-mẫu�? tiếp theo

Sau đó, tôi cho h�?c-tập để rút kinh-nghiệm, và hướng dẫn thêm, để Sở Tác-Vụ tự mình làm theo những gì tôi đã đ�? ra .
Tôi đã tổ-chức hành-quân như thế tại Liên Chiểu, thiết-lập màn lưới an-ninh, tình-báo và phản-gián quanh vùng Kho Xăng cuả Quân-Khu .
�?ặc-Cảnh Vùng I chúng tôi cũng làm một việc tương-tự kéo dài từ bên ngoài �?èo Hải-Vân, thuộc hoạt-vực cuả Tỉnh Thừa-Thiên, vào quá bên trong �?èo ấy, thuộc lãnh-thổ cuả Tỉnh Quảng-Nam, để phục-hồi an-ninh cho các chuyến xe lửa từ Huế vào trong này.
Nhi�?u toán Nghiã Quân và một số �?ịa Phương Quân ngoài này cũng tự-nguyện đến hợp-tác với chúng tôi.
V�? các Kho Xăng phụ, ngay giữa thành-phố �?à-Nẵng, thì công-tác cuả các thuộc-viên cuả tôi được thi-hành dễ dàng và nhanh-chóng hơn.

Tôi đã giữ được an-ninh cho toàn Quân-Khu I

Khi các kế-hoạch cuả tôi đã được tiến-hành trôi chảy, nhanh chóng, tại �?à-Nẵng và các vùng xung quanh, tôi cho áp dụng tại khắp các Tỉnh khác, từ Quảng-Trị, Thừa-Thiên, vào Quảng-Nam, Quảng-Tín, Quảng-Ngãi.
Các Chánh-Sở �?ặc-Cảnh các Tỉnh nói trên đ�?u là thành-phần ưu-tú. H�? có đủ khả-năng ngh�?-nghiệp, tinh-thần chống Cộng, và quyết-tâm phục-vụ; nhưng vì không có hoàn-cảnh và phương-tiện làm việc thích-ứng, nhất là không được cấp trên có vốn liếng đi�?u-nghiên, có đầu óc sáng-tạo, và có ý hướng ti�?n-phong, bật đèn xanh cho, nên trước đó đã chỉ đóng khung công-tác hằng ngày, dù là tích-cực, trong l�? lối hành-sự thụ động và thủ-phận mà thôi.

*
Tôi nhận định rằng cộng-sản không phải chỉ là các đơn-vị quân-sự hay các lực-lượng vũ-trang phục-kích, tấn-công, pháo-kích chúng ta mà thôi.
Do đó, dù không có các lực-lượng chính-quy làm gió bão thì chính các tổ-chức chính-trị và dân-sự cuả chúng cũng vẫn là những ổ ẩn và nôi nuôi cho các loại mối m�?t và dịch-khí, đủ sức đục rỗng, xoi mòn, làm sụp đổ n�?n-móng cuả Quốc-Gia .
�?i vào thực-tế mới thấy, Quân-Lực chỉ mới đối-phó hữu-hiệu với các đơn-vị quân-sự cuả địch trên các chiến-trư�?ng mà thôi; còn thì b�? trống phần lớn lãnh-thổ cuả ta: các đại đơn-vị khi hành-quân xong thì v�? doanh-trại; �?ịa-Phương-Quân cuả Quận, Nghiã-Quân cuả Xã, phần lớn co cụm trong đồn, cố-thủ trong vòng rào v�?ng gác, trụ-sở Chi-Khu, nhất là ban đêm. Mình không hiện diện bên ngoài để bảo-vệ dân, làm sao mong dân bên ngoài tay không mà bảo-vệ cho mình bên trong?

Trong vụ VC "tổng tấn công" Tết Mậu-Thân tại thành-phố Pleiku (nơi có Bộ Tư-Lệnh Quân �?oàn II, và là thủ-phủ cuả Vùng II), ngót hai tuần-lễ không thấy một ngư�?i lính Bộ Binh nào, kể cả Cảnh-Sát địa-phương, ra hoạt động vào ban đêm. Tôi phải tự-nguyện đích-thân xuống phố, đi�?u động Sở Tác-Vụ cuả thiếu-tá Nguyễn Văn �?ộ, thuộc Ngành �?ặc-Cảnh Vùng II cuả tôi, thức suốt m�?i đêm để tuần-tiễu, cứu-cấp đồng-bào bị hoả-tiễn cuả Việt-Cộng liên-tục bắn vào, chữa lửa, cô lập các nơi có hoả tiễn chưa nổ, kiểm-chứng tại chỗ để giúp Không-Quân kh�?i xạ-kích lầm xuống thư�?ng dân vẫn luôn di-chuyển chỗ ngủ hỗn-loạn trong bóng đêm...

Lúc ấy Hoa Kỳ chưa đ�?-xuất Kế-Hoạch “Cảnh-Sát-Hoá�?, mà tại thủ-phủ cuả Vùng II tôi đã chứng-t�? được là Cảnh-Lực có thể làm được nhi�?u việc tiếp tay với Quân-Lực, bảo-vệ an-ninh cho đồng-bào. Nay thì, dù cho Kế-Hoạch ấy đã bị các nhà lãnh đạo Việt-Nam Cộng-Hoà dẹp b�?, tôi thấy nó vẫn có giá-trị lớn-lao, nên tôi li�?u-lĩnh đơn-phương thi-hành trong phạm-vi quy�?n-hạn cuả tôi .
Và kết-quả là...

*
Ngoài các thành-quả công-tác khác, riêng v�? vấn đ�? phục-hồi và duy-trì an-ninh cho các vùng đất có dân-chúng cư-ngụ và sinh-hoạt trên lãnh-thổ toàn Vùng I, tôi đã đạt được kết-quả:
- �?ã phá vỡ Ổ �?ặc-Công Việt-Cộng vùng nam Núi Ngũ Hành Sơn, vốn chuyên bắn sẻ lên phi-cơ trực-thăng cuả trung-tướng Ngô Quang Trưởng. Kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập và duy-trì an-toàn 100% cho đư�?ng bay cuả Tư-Lệnh Quân �?oàn I & Quân-Khu I khắp vùng nói trên.
- �?ã thanh-toán các phần-tử �?ặc-Công Việt-Cộng nội-thành �?à-Nẵng. Kể từ cuối năm 1973, chúng không còn cắt rào thép gai để mong vào phá-hoại các bồn xăng dự-trữ cuả ta .
- �?ã chận đứng vĩnh-viễn m�?i nỗ-lực cuả �?ặc-Công Việt-Cộng vùng nam �?èo Hải-Vân. Kể từ cuối năm 1973, chúng không còn tấn-công Kho Xăng lớn nhất cuả Quân-Khu I ở Liên Chiểu, sát �?èo Hải-Vân.
- �?ã chấm dứt tức thì m�?i toan-tính cuả �?ặc-Công Việt-Cộng vùng bắc Tỉnh Quảng-Nam vốn giựt mìn đ�?u đ�?u các chuyến xe lửa, giết hại hành-khách thư�?ng dân, hằng ngày từ Huế vào . Kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập và duy-trì an-ninh 24/24 gi�? trên tuyến thiết lộ này .
- �?ã triệt-tiêu m�?i hoạt động khủng-bố và phá-hoại cuả Biệt �?ộng Việt-Cộng nội-thành, vốn thư�?ng-xuyên quấy rối phố phư�?ng đông dân. Chỉ trừ một vụ Việt-Cộng xúi-giục trẻ-con ném chất nổ gây thương-tich cho Cảnh-Sát Lưu-Thông, còn thì kể từ cuối năm 1973, đã tái-lập và duy-trì an-ninh hoàn-toàn tại khắp các thành-phố và Thị-Xã trong toàn Quân-Khu I ...

Tôi đã giữ được an-ninh cho vùng dân-cư trên khắp Vùng I, trong một năm rưỡi sau cùng tôi đảm-trách Ngành �?ặc-Cảnh tại Vùng này (cho đến ngày thất-thủ toàn Vùng). Tôi đáp-ứng được kỳ-v�?ng của Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia và Bộ Tư-Lệnh �?ặc-Cảnh Trung-Ương đã đặt vào tôi, đồng-th�?i thực-hiện được l�?i hứa của tôi với Bộ Tư-Lệnh Quân �?oàn I & Quân-Khu I, nhất là với trung-tướng Ngô Quang Trưởng mà tôi mãi hoài kính yêu.

LÊ XUÂN NHUẬN

view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm