hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: CHỊ EM
 

Thanh-Thanh
date: 04-24-06
time: 10:16:20
total posts: 87

CHỊ+EM
Thu-Vân & Xuân-Hạnh

�?êm nay là bao nhiêu đêm
Bỗng dưng chị thấy nhớ em vô cùng...
Hôm chị ra đi theo chồng:
Bánh ngon, áo đẹp, ngư�?i đông, quà nhi�?u,
Hẳn em chưa buồn bao nhiêu
Trước khi tiệc mãn, tr�?i chi�?u, đêm khuya .
Nhưng sau khi chị đã đi
Thì em mới thấy buồn chi là buồn...

�?ồ-đạc của chị không còn,
Nỗi trống vắng ngập cả hồn thơ-ngây .
Hơi-hám của chị còn đây,
Thói quen ngày cũ... ngày nay đổi d�?i ...!

Em thư�?ng bắt chị "à ơi!"
Cho em ngon giấc trong l�?i hát ru ...
Bắt chị kể chuyện ngày xưa
Cho em dệt đẹp giấc mơ nhi-đồng;
Kh�?e chị dắt, mệt chị bồng;
Chị kèm em h�?c, chị cùng em chơi ...

Bây gi�? chị xa em rồi,
Khác ngư�?i kể chuyện, khác l�?i hát ru .
Biết em đã quen hay chưa,
Hay còn nhớ chị ngẩn-ngơ sớm chi�?u ...

"Bao-lơn gác thượng chớ trèo!
"Chớ s�? dây điện! Chớ leo thành hồ!
"Tới trư�?ng chớ quá nghịch đùa!
"Ra đư�?ng chớ có đuổi xô bạn-bè!..."

Những l�?i chị thư�?ng răn đe,
Biết em còn nhớ, còn nghe kỹ-càng?
Chị thương em, út muộn-màng,
Thiên-thần lạc mất thiên-đàng rồi, em!

Ngày xưa: gia-đình ấm êm,
Mẹ cha đầy-đủ, chị em sum-vầy ...
Nhưng, từ cha bị tù đày,
Nỗi thiếu vắng phủ rứt-ray cả nhà ...
Chị càng thương em thiết-tha
�?ể bù nỗi vắng xa cha giữa đ�?i ...
Bây gi�?, chính chị tách r�?i:
�?ã một ngư�?i, lại một ngư�?i xa em!

Thư chị: em giành em xem,
Em giữ thật kỹ con tem, cái bì ...
Quà chị: me bảo ăn đi,
Em sợ hết, gậm tí ti mỗi lần...

Thương em vô đỗi, vô ngần,
Chị lại đ�?c lại từng vần thư em;
Ảnh em, chị lại lấy xem,
Tưởng như có chị bên em mãi hoài ...

"Ngày xưa..." mới gần đây thôi,
Một ngư�?i làm việc mà nuôi cả nhà :
Trẻ thì tha-hồ bánh quà,
Lớn lên đại-h�?c, thi ra thành-tài !...

Bây gi�? thì chị Tú Hai,
Thi vào đại-h�?c: không ai cho vào!
Thị-trư�?ng hàng hiếm, giá cao,
Lương anh ít, chị khổ-lao góp phần.
Cưới xong phải trả nợ-nần,
Quà em... sợ sẽ... giảm dần, em ơi !

Bây gi�?, chị xa em rồi,
Nhớ em, chị khẽ ôn l�?i hát ru:
"Chi�?u chi�?u ra đứng ngõ sau,
Thương em, nhớ mẹ, ruột đau chín chìu!"

THANH-THANH

view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm