hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: HẠNH PHÚC
 

Thanh-Thanh
date: 02-12-06
time: 21:35:38
total posts: 87

HẠNH-PHÚC

Em thấy đấy: vì sao anh đã quyết
Ch�?n đưa em v�? giới-thiệu gia-đình?
Dẵm sau gót những tình yêu tha-thiết
Của bao cô hy-v�?ng chiếm tim mình!

Từ dạo ấy lòng anh mang mối hận
Bởi không làm th�?a-mãn m�?i tình yêu,
Với ý nghĩ: biết bao ngư�?i oán giận
Mình đong-đưa như gió sớm mây chi�?u!

�?�?i thắm đẹp nh�? muôn hương vạn sắc;
Một cánh hoa khôn dệt nổi xuân vàng!
Anh biết thế nên lòng anh thắc-mắc
Thương bao cô mắt lệ ướt hai hàng.

Nhưng nghĩ lại: lòng tham vô-giới-hạn,
Túi hẹp nông khôn nhốt hết kho tr�?i!
Anh đã ch�?n một riêng em làm bạn,
Các cô kia đành lỗi mộng chung đ�?i!

Như thế đó, tình anh như thế đó,
Em biết không? em có hiểu cho không?
Ch�?n một đóa để buông lìa cả bó
Vì anh tin em sắc thắm, hương nồng.

Em đã thấy vai trò em hệ-tr�?ng:
Một bông hoa đại-diện cả mùa hoa?
Anh sung-sướng, anh tràn-tr�? hy-v�?ng;
Em, em ơi, đừng để mộng phai nhòa!

Em hãy quyết cùng anh xây tổ ấm,
Dù chông-gai, dù bão-tố ngang tr�?i;
Xây cho tr�?n một túp l�?u hoa gấm
Từ hôm nay cho đến lúc xa đ�?i.

Vì đất nước chỉ thanh-bình thịnh-vượng
Khi dân-nhân xã-hội được vui hòa,
Mà h�?-mạc xóm-gi�?ng là viễn-tượng
Của gia-đình xây dựng giữa hai ta!

THANH-THANH
www.LeXuanNhuan.com

view Thanh-Thanh's profileview Thanh-Thanh's postsview Thanh-Thanh's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm