hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Mùa Thu
 


HyVong
date: 11-01-05
time: 17:10:59
total posts: 263

Mưa Chi�?u Thu

chi�?u nay mưa phủ giăng giăng
gió thu lành lạnh băng khoăng tơ lòng
buồn ngồi tư tưởng bên song
căng phòng lạnh vắng hay lòng đơn côi

nhớ anh, n�?i nhớ xa xôi
mơ anh, ao ước có đôi chi�?u này
mây mù, gío ríu hay hay
đưa hồn v�? chốn những ngày có nhau

thu nào dạ củng nao nao
chạnh lòng giây phút, dạt vào hư vô
anh gi�? đang ở nơi mô
gió đưa lá rụng, nhấp nhô tâm hồn

HyVong
Thu 2005
view HyVong's profileview HyVong's postsview HyVong's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm