hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Looking for bilingual publications[TO BOTTOM] 
 

Sang_Ti_Phai
date: 07-16-05
time: 12:31:14
total posts: 2

Xin chào các bà con,

I'm looking for where I can get bilingual, Vietnamese-English, books/novels/publications. I am not looking for children's books, but for those for 16 years of age and older. Perferably with everyday language and not literary language. Anyone have any ideas or leads? If so please feel free to contact me via e-mail or here on this board.

Cám ơn sự giúp đỡ nào cả.

Sang Tí Phải
view Sang_Ti_Phai's profileview Sang_Ti_Phai's postsview Sang_Ti_Phai's photo
 


mailfish
date: 07-16-05
time: 12:48:24
total posts: 1961

hello bạn Sang Ti Phai, welcome to vm tự

go to http://tuluc.com and search for "vietnamese" you will find a few books in english and vietnamese, including Kim Vân Ki�?u by Nguy�?n Du
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Rainman
date: 07-27-05
time: 01:09:23
total posts: 253Biết tìm smurf comic ở đâu hông DK?
MF tìm post lên COMIC dùm đi man (tiếng Việt càng tốt)
My favorite á, bi gi�? tìm cho công chúa đ�?c
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


mailfish
date: 07-27-05
time: 04:40:53
total posts: 1961

truyện xì trum vm admin có á, cuối tuần fish mượn post lên cho công chúa đ�?c
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Halflife
date: 07-27-05
time: 20:27:24
total posts: 695

Huh...HL chỉ có 1 xi trum thui khong post đâu măc cở lắm hahah j/k Yah hoan hô MF .....hùi nh�? HL cũng mê xì trum lám trôn hoc zô tiêm mướn sách đ�?c bi Dad đánh wá tr�?i hihi
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 date: 08-01-05
time: 19:43:45
total posts: 71

NN không có đ�?c comics ;nhưng mà hồi còn nh�? , trên TV có chiếu Smurf a , ngày nào NN cũng thức dậy xem hết Smurf rồi mới chịu đi h�?c
Công chúa của anh RM có thích CareBears không anh ? Lúc còn nh�? NN "Me^" Care Bears lắm ... đến bây gi�? NN vẩn còn thích ạ hihihi
view ♫'s profileview ♫'s posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm